Prawo do wyrównania wysokości świadczenia urlopowego w związku z podwyższeniem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS

Ustawa zmieniająca wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) została w dniu 10 sierpnia 2023 roku opublikowana (Dz. U 2023 poz. 1586). Ustawa zakłada m.in. odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstawy naliczania odpisu na ZFŚS i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 11 sierpnia br.

Pytanie czytelnika: 

Jestem zatrudniony w małym zakładzie pracy, w którym nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jednak pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego.

Z dniem 1 lipca 2023 roku doszło do „odmrożenia” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co wpływa również na wysokość świadczenia urlopowego.

Czy pracownicy, którzy korzystali z 14-dniowych urlopów wypoczynkowych przed 1 lipca 2023 r. i otrzymali świadczenie w kwocie niższej w stosunku do pracowników korzystających z urlopu po 30 czerwca mają prawo do wyrównania wynikającej z tego faktu różnicy? 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 998) – dalej: ZfśsU, świadczenie urlopowe może wypłacać pracodawca, który spełnia kumulatywnie następujące przesłanki:

 1. jest pracodawcą spoza sfery budżetowej (tj. nie prowadzi działalności w formie jednostki budżetowej i/lub samorządowego zakładu budżetowego),
 2. zatrudniał według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 3. zrezygnował z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lecz postanowił wypłacać świadczenie urlopowe i przekazał tę informację załodze w treści:
  1. układu zbiorowego pracy (jeżeli jest nim objęty) lub regulaminu wynagradzania (jeżeli jest zobowiązany do jego wydania),
  2. oświadczenia złożonego w sposób przyjęty u danego pracodawcy przy przed końcem stycznia roku kalendarzowego, w którym spełnił warunek z pkt. b) (jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i nie jest zobligowany do wprowadzenia regulaminu wynagradzania).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj