Najważniejsze zasady i akcesoria BHP do biura

Chociaż biura wydają się jednymi z najbezpieczniejszych miejsc pracy, także one muszą być dostosowane do zasad BHP. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczne, higieniczne i komfortowe warunki. Szczegółowe wymagania są określone przepisami prawa. Regulacje wskazują, na jakie czynniki zwracać uwagę i w jaki sposób zaadaptować pomieszczenia biurowe, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Zagrożenia BHP w biurze

Zagrożenia w pracy biurowej można podzielić na te, które mogą skutkować powstaniem wypadku w miejscu pracy, oraz na takie, które w wyniku długotrwałego oddziaływania mogą wpłynąć negatywnie na stan zdrowia pracownika. Do pierwszej grupy należą czynniki o charakterze fizycznym, np. niebezpieczne powierzchnie płaskie (śliskie lub nierówne podłogi), niestabilne drabiny, otwarte drzwi lub okna, ostre przyrządy czy niewłaściwie podłączone urządzenia elektryczne.

Głównym zagrożeniem długotrwałym w biurze jest kilkugodzinne wpatrywanie się w monitor komputera. Praca przed ekranem może nie tylko doprowadzić do pogorszenia wzroku, ale też przyczynić się do bólów i zawrotów głowy, bólów mięśniowo-szkieletowych, bólów nadgarstków, a nawet nadwagi czy osteoporozy. Pracownicy przebywający większość dnia w pozycji siedzącej powinni pamiętać o robieniu krótkich przerw i o właściwej organizacji stanowiska pracy. Spośród innych długotrwałych czynników uciążliwych można wymienić m.in.:

  • hałas emitowany przez urządzenia biurowe
  • brak wystarczającej przestrzeni do wykonywania pracy
  • nieodpowiednie oświetlenie
  • nieergonomiczne siedziska i biurka
  • wadliwy sprzęt elektryczny.

Zasady BHP w biurze

Na zagrożenia wiążące się z pracą biurową powinni uważać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Przepisy BHP w biurze określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca, muszą być spełnione jasno określone wymogi. Pracodawca powinien być świadomy swoich obowiązków. Kluczowe są:

  • Wymiary biura – powierzchnia biura powinna być dostosowana do liczby pracujących w nim osób. Na jedną osobę przewiduje się 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi.
  • Oświetlenie w biurze – pracodawca musi zadbać o to, by pomieszczenia biurowe były odpowiednio oświetlone – zarówno światłem naturalnym, jak i sztucznym. W związku z tym biuro nie powinno być usytuowane poniżej poziomu terenu. Możliwe wyjątki zostały określone w par. 18. rozporządzenia. Dotyczą one np. chłodni, warsztatów czy rozlewni win.
  • Temperatura w biurze – przepisy BHP określają, że w pokoju pracowników powinna występować odpowiednia temperatura powietrza, wynosząca co najmniej 18°C. Niezbędne są także zapewnienie wymiany powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami i innymi szkodliwymi dla zdrowia czynnikami.
  • Ustawienie biurka w biurze – zgodnie z przepisami wysokość biurka przeznaczonego do pracy nie może wynosić poniżej 72 cm. Wysokość blatu mieszcząca się w przedziale 72–75 cm jest odpowiednia dla osób o wzroście około 170 cm. Osoby wyższe powinny pracować przy blatach znajdujących się na wysokości około 80 cm. Najbardziej ergonomicznym rozwiązaniem są nowoczesne biurka z opcją regulacji wysokości.

Pracodawca zobowiązany jest ponadto do utrzymania porządku w miejscu pracy oraz zabezpieczania konstrukcji, po których poruszają się pracownicy.

Akcesoria BHP do biura

Artykuły BHP zwiększają bezpieczeństwo w firmach i umożliwiają szybką reakcję w przypadku wystąpienia wypadków. Do obowiązkowego wyposażenia należą apteczki oraz gaśnice. W apteczce pierwszej pomocy muszą znajdować się materiały opatrunkowe, rękawiczki jednorazowe, nożyczki, maski i ustniki do przeprowadzania sztucznego oddychania. Wybór gaśnicy zależy od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Na rynku dostępne są gaśnice płynowe (przeznaczone do gaszenia materiałów stałych i cieczy) i gaśnice śniegowe (sprawdzające się w przypadku gaszenia elektroniki). 

Wysokiej jakości akcesoria ochronne dostępne są w sklepie internetowym Biurpap. Znajdziesz tam produkty, które przydadzą się nie tylko w biurze, ale też w innych miejscach na terenie zakładu pracy – w tym apteczki i znaki informacyjne. Oferta obejmuje także rękawice, okulary ochronne, ubrania robocze, buty robocze, kaski czy zatyczki do uszu. Więcej na temat akcesoriów BHP przeczytasz w artykule BHP w biurze – zasady i potrzebne akcesoria.

Skomentuj