Wielkopolskie/ Osiem osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Gnieźnie

Osiem osób zostało poszkodowanych wskutek katastrofy budowlanej, do której doszło w piątek w Gnieźnie (Wielkopolskie). Podczas robót budowlanych na trenie miejskiego ośrodka kultury zawaliły się elementy konstrukcyjne.

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła informację od Państwowej Inspekcji Pracy na temat działalności kontrolnej i prewencyjnej w sektorze budowlanym. Podczas posiedzenia przedstawiono wyniki działań PIP w sektorze budownictwa, a także informacje nt. strategii zaplanowanej przez na lata 2022-24.

GDDKiA: konieczne wsparcie bezpieczeństwa przy pracach utrzymaniowych!

Od 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad współpracuje z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które powołano do życia przez generalnych wykonawców realizujących inwestycje w Polsce.  W lutym bieżącego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia, podczas którego zaproponowano rozszerzenie jego zakresu działań o prace utrzymaniowe.

Pomocne uchodźcom ułatwienia w prawie budowlanym

Regulacje płynące z prawa budowlanego nie zakazują pobytu uchodźców w lokalach użytkowych, tj. biura, magazyny czy hale sportowe. Jednak lokale te muszą posiadać węzeł sanitarny oraz być ogrzewanie. Ułatwienia dotyczą również samorządów, które nie muszą zgłaszać do organów administracji architektoniczno-budowalnej zmiany sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych.