Rusza rządowa aplikacja do prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej

W piątek, 27 stycznia br. rusza rządowa aplikacja do prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej. Inwestor może wybrać czy nadal chce prowadzić dziennik budowy w wersji papierowej, czy w nowej formie elektronicznej. Od 2030 r. wersja elektroniczna będzie obowiązkowa.

„Elektroniczny Dziennik Budowy” został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. To kolejny etap cyfryzacji procedur prawa budowlanego; od 1 stycznia br. umożliwiono bowiem prowadzenie książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie c-KOB.

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki – przypomina Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dodaje, że dziennik jest też narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta.

Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej może następować w systemie EDB. „Dziennik budowy zakładany jest przez inwestora m.in. po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego i założeniu konta w systemie może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Po otrzymaniu dziennika inwestor może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie, a są nimi: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora. Od tego momentu mają oni dostęp do elektronicznego dziennika budowy, tzn. mogą dokonywać w nim wpisów” – wskazuje MRiT.

Dotyczy to w szczególności kierownika budowy, który ma dodatkowe uprawnienia i jest tak osobą prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik. „To właśnie pod kątem kierownika budowy została przygotowana prosta w obsłudze i ergonomiczna, mobilna wersja systemu EDB” – zapewnia ministerstwo.

Podkreśla, że system gromadzi wszystkie istotne zdarzenia, informacje o przebiegu robót budowlanych, tym samym daje kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Jest też bardzo bezpieczny w porównaniu z wersją papierową – przekonuje resort. To dlatego, że dane są chronione poprzez kopię zapasową, a system jest zabezpieczony przed działaniem osób nieuprawnionych poprzez integrację z usługą tzw. węzła krajowego.

EDB będzie dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, a także aplikacji mobilnej. Zdaniem MRiT system zapewni lepsze monitorowanie pracy ekipy budowlanej i szybkie załatwianie procedury odbioru i przekazania dziennika budowy organom. „Dzięki mobilnej wersji, dostęp do niego mamy w każdej chwili i dowolnym miejscu, także w trybie offline (bez dostępu do internetu). Inwestor dodaje szybko i prosto uczestników procesu budowlanego w systemie, czyli osoby takie jak: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora” – wylicza resort.

Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej będzie nadany w systemie EDB indywidualny numer.

Od 1 stycznia 2030 r. wersja elektroniczna EDB będzie obowiązkowa.

Skomentuj