Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP w aktach osobowych pracownika

Czy zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp należy załączyć do akt osobowych w oryginale?

Pytanie od czytelnika:

Niedawno Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie kontrolę warunków pracy. Po jej zakończeniu inspektor pracy skierował do nas wystąpienie, w którego treści znalazło się m.in. zalecenie, z którym nie do końca się zgadzam.

Chodzi mianowicie o kwestię przechowywania w aktach osobowych zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia BHP. Szkolenia naszych pracowników (zarówno wstępne, jak i okresowe) przeprowadzany samodzielnie, zapewniając odpowiednich wykładowców. Jako organizator szkolenia, wystawiamy dwa egzemplarze zaświadczenia potwierdzającego fakt odbycia szkolenia. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, a drugi wkładamy do jego akt osobowych.

Inspektor pracy zalecił nam, abyśmy nie przechowywali tego dokumentu w oryginale, a wyłącznie w postaci kopii lub odpisu. W uzasadnieniu wystąpienia powołał się na § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej i wskazał, że jako organizator szkolenia powinniśmy wystawić tylko jeden egzemplarz omawianego zaświadczenia, wykonać z niego kopię i umieścić w aktach osobowych pracownika, zaś oryginał wydać pracownikowi.

Czy rzeczywiście jako wystawca omawianego dokumentu nie jesteśmy uprawnieni do posiadania jego oryginału? Wzór tego dokumentu jest zapisany w postaci elektronicznej w naszym programie, przy pomocy którego generujemy różnego rodzaju formularze i inne dokumenty używane przez dział kadr. W razie potrzeby, w każdej chwili możemy wystawić dowolną ilość egzemplarzy tego typu dokumentów. Czy jeden ze stworzonych w ten sposób egzemplarzy nie może pełnić roli kopii zaświadczenia potwierdzającego fakt ukończenia szkolenia okresowego BHP, po opatrzeniu go wzmianką np. „kopia”?

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369) – dalej: „DokPracR”, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę za zgodność z przedłożonym dokumentem.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

 

Komentarze (1)

wparuch

lut 07, 2023 at 6:45 PM Reply

Oryginał jest tylko jeden 🙂
Jeżeli pracodawca wystawia dwa dokumenty, to każdy powinien mieć inny numer, a wtedy mówimy o dwóch różnych dokumentach. Organizując szkolenie należy sporządzić pewnie jakiś rejestr i dziwne, gdy dwa „oryginalne dokumenty” mają ten sam numer. Słusznie autor zauważa, że rozp. w sprawie szkolenia bhp posiada wyraźny zapis, że w aktach przechowujemy „odpis”. Tu akurat PIP ma rację.

Skomentuj