Pracownicy tymczasowi a stan załogi obligujący do utworzenia służby BHP

Nasz zakład pracy zatrudnia obecnie 97 pracowników. W związku z tym nie mamy obowiązku tworzenia służby BHP jako jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze przedsiębiorstwa. Zadania służby BHP wykonuje u nas specjalista spoza zakładu na zasadach art. 23711 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP).

Niebawem chcielibyśmy zatrudnić paru pracowników wynajętych z agencji pracy tymczasowej. Fakt ten spowoduje, że poziom zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie przekroczy 100 pracowników, co wiązałoby się z koniecznością utworzenia służby BHP.

Czy jednak pracownicy tymczasowi są wliczani na poczet poziomu zatrudnienia, który decyduje o konieczności utworzenia służby BHP? Czy do stanu liczebnego załogi w kontekście tego obowiązku należy wliczać tylko pracowników zatrudnionych na zasadach kodeksowych?

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika reguluje ustawa z dnia 29.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563).

Specyficzną cechą zatrudnienia tymczasowego jest występowanie po stronie zatrudniającej dwóch podmiotów, tj. agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika. Przy czym, status pracodawcy w rozumieniu art. 3 KP przysługuje w tym układzie wyłącznie agencji pracy tymczasowej, podczas gdy pracodawca użytkownik jedynie korzysta z pracy pracownika tymczasowego, który został skierowany do jego przedsiębiorstwa przez agencję pracy tymczasowej.

Pomimo tego, że pracownik tymczasowy w okresie świadczenia pracy nie jest podporządkowany agencji pracy tymczasowej na zasadach art. 22 § 1 KP, tj. nie wykonuje pracy na jej rzecz i pod jej kierownictwem lecz podlega kierownictwu podmiotu trzeciego…


Dalsza część odpowiedzi na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis


Autor:

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj