Czy można być stażystą w służbie BHP?

Jeden z naszych pracowników rozpoczął studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie jest zatrudniony w dziale spedycji, ale po ukończeniu studiów docelowo chcemy go przenieść do działu BHP na cały etat.

Czy w okresie odbywania studiów podyplomowych możemy zatrudnić go na część etatu w dziale BHP na stanowisku referenta, w celu zdobycia stażu wymaganego do pełnienia niektórych stanowisk w służbie BHP? Dzięki temu, zaraz po zakończeniu studiów moglibyśmy go zatrudnić na stanowisku specjalisty do spraw BHP, dla którego to stanowiska jest wymagany 1-roczny okres zatrudnienia w służbie BHP.

Służba BHP stanowi jednostkę organizacyjną, której utworzenie jest obligatoryjne w przypadku pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników, jak również pracodawców zatrudniających mniejszą liczbę pracowników, na których inspektor pracy nałożył obowiązek jej utworzenia uznając, że jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi (zob. art. 23711 § 1 i § 4 KP).         

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz. 704 ze zm.) w sposób jednoznaczny wskazują nazwy stanowisk w służbie BHP oraz rygorystycznie określają wymogi kwalifikacyjne, których spełnienie jest niezbędne do objęcia danego stanowiska.


Dalsza część odpowiedzi na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis


Autor:

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj