Ochrona zasobów środowiska

Ochrona zasobów środowiska jest realizowana w szczególności poprzez:

  • określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, a także podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu;
  • ograniczanie emisji.

więcej

Określając standardy jakości środowiska, należy kierować się skalą występowania i rodzajem oddziaływania substancji lub energii na środowisko.

Standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane w zależności od obszarów i są wyrażane jako poziomy substancji lub energii.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

  • utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
  • zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;
  • zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez:

  • utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach;
  • doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

  • utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
  • zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

  • utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;

zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

ARTYKUŁY
Czy wiesz wszystko o segregacji odpadów?

Czy wiesz wszystko o segregacji odpadów?

Prawidłowa segregacja odpadów to dziś konieczność. Czy jesteś pewien do jakich pojemników powinny trafiać poszczególne odpady?

czytaj więcej
Weszła w życie nowela tzw. ustawy śmieciowej

Weszła w życie nowela tzw. ustawy śmieciowej

Weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, która wprowadza zróżnicowanie stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane.

czytaj więcej
Koniec z bezpłatnymi foliówkami w sklepach

Koniec z bezpłatnymi foliówkami w sklepach

Od 1 stycznia 2018 roku do każdej plastikowej torby przy kasie doliczana jest opłata recyklingowa na poziomie 20 groszy. Opłaty mają ograniczyć stosowanie jednorazowych toreb foliowych.

czytaj więcej
Rząd zajmie się powołaniem nowej instytucji - DOŚ

Rząd zajmie się powołaniem nowej instytucji - DOŚ

Zastąpienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcją Ochrony Środowiska wraz z jej oddziałami regionalnymi - przewiduje projekt ustawy, którym jutro zajmie się rząd.

czytaj więcej
Do końca br. nowe zespoły od regulacji cen wody

Do końca br. nowe zespoły od regulacji cen wody

Do końca roku w regionalnych zarządach gospodarki wodnej powstaną nowe zespoły fachowców, którzy będą wykonywali zadania związane z regulacją cen wody – powiedział PAP wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

czytaj więcej
Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy mają przyczynić się do ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do atmosfery.

czytaj więcej
Projekt "Ochrona powierzchni ziemi"

Projekt "Ochrona powierzchni ziemi"

od 1 marca nabór wniosków na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi

czytaj więcej
Zielone sektory

Zielone sektory

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w zielonych miejscach pracy

czytaj więcej
Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego

Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego

Pomoc zwrotna będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich – to nowe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Energii.

czytaj więcej
Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii

Informacja w sprawie ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

czytaj więcej
Zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku

Zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku

Zakłady ze względu na stosowaną ilość substancji niebezpiecznych są zakwalifikowane do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub o dużym ryzyku (ZDR).

czytaj więcej
Dwie nowe normy

Dwie nowe normy

Zarządzanie środowiskiem, umiejscowienie technicznych środków ochronnych w maszynach – dwie nowe normy.

czytaj więcej