Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie

Pod koniec maja bieżącego roku ukazał się dokument pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2021 roku” wydany przez Wyższy Urząd Górniczy. W poniższym tekście przedstawiamy wybrane wyniki dotyczące wypadków i chorób zawodowych na podstawie powyższej publikacji.

Konieczność wydania publikacji

Jak czytamy w art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w szczególności dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej dziedzinie.

Choroby zawodowe

W omawianym dokumencie zawarto informację, że w latach 2017 – 2021 stwierdzono 1506 przypadków chorób zawodowych w całym górnictwie. Najczęściej występującą chorobą była pylica płuc, która stanowiła 89% chorób zawodowych w górnictwie, co przekłada się na 1340 przypadków. Najczęściej pylicę stwierdzano w 2020 roku, (w porównaniu do 2019 stwierdzono o 21% przypadków więcej). Natomiast w 2021 r. zaobserwowano znaczny spadek diagnozowania pylic płucnych – o 27%, w stosunku do roku 2020. W 2021 r. wśród pracowników kopalń węgla czynnych zawodowo odnotowano 13 przypadków pylic płuc, rok wcześniej takich przypadków było 5.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj