Związkowe masówki w kopalniach ws. skutków projektowanego unijnego rozporządzenia metanowego

Związek Sierpień’80 zorganizował w środę w części śląskich kopalń masówki poświęcone skutkom proponowanego unijnego rozporządzenia w sprawie emisji metanu – gazu towarzyszącego złożom węgla. Na 24 marca związkowcy zapowiedzieli manifestację przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.

„Unia Europejska za wszelką cenę chce zniszczyć polskie kopalnie. Tym razem chodzi o dyrektywę metanową. Jej wejście w życie oznacza likwidację niemal wszystkich polskich kopalń” – napisano w stanowisku, przedstawianym podczas porannych masówek w kopalniach.

Dyskutowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje wprowadzają od 2027 roku normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla innego niż koksowy, a od roku 2031 – 3 tony gazu na 1000 ton węgla, w tym koksowego. Polskie kopalnie emitują więcej – średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, zostałyby więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm – w Polskiej Grupie Górniczej byłoby to ok. 1,5 mld zł rocznie.

Jak informował niedawno wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, strona polska zabiega o kompromis na poziomie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Rozporządzeniu w obecnie proponowanej formie sprzeciwiają się zarówno górnicze związki, jak i szefowie spółek węglowych. W lutym list do polskich europarlamentarzystów napisał w tej sprawie wicepremier Jacek Sasin.

W ocenie przedstawicieli związku Sierpień’80, „dyrektywa unijna jest nie tylko wymierzona w górnictwo i Śląsk, ale jest przede wszystkim antypolska”.

„W Europie tylko Polska wydobywa węgiel kamienny, i tylko w Polsce stanowi on podstawę bezpieczeństwa energetycznego. Dyrektywa unijna niszczy podstawy naszego funkcjonowania. Jednocześnie nie ma żadnego znaczenia dla klimatu. W świecie wydobywa się około 8,5 mld ton węgla i nasze 54 miliony nie mają żadnego znaczenia dla klimatu. Jednocześnie, do Unii będzie można sprowadzać węgiel wydobywany na świecie bez żadnych ograniczeń i norm środowiskowych” – czytamy w stanowisku związku.

„Nie możemy pozwolić na to szaleństwo! Musimy powstrzymać zagładę górnictwa, Śląska i Polski” – napisali przedstawiciele Sierpnia’80, zachęcając do udziału w zaplanowanej na 24 marca manifestacji w Warszawie. Demonstracja odbędzie się tego dnia w południe przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. „Musimy razem powiedzieć NIE komisarzom UE” – napisali związkowcy. Obecnie Sierpień’80 prowadzi zapisy chętnych do udziału w proteście.

Skomentuj