Pracodawca musi ochronić przed elektrosmogiem

Przez lata uważano, że szkodliwe dla zdrowia jest jedynie pole magnetyczne, a nie elektryczne. Dziś wiadomo już, że w dużym stopniu szkodzi również pole elektryczne.

Otaczają nas przewody, linie wysokiego napięcia, sieci wi-fi, sprzęty emitujące promieniowanie, nie mówiąc o telefonach komórkowych. Od początku lipca 2016 r. wszystkich pracodawców w Polsce obowiązują przepisy określające wymagania w zakresie emisji pola elektromagnetycznego.

Niemal 13 milionów Europejczyków może cierpieć na „elektrowrażliwość” – nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne (pola EM) występujące w środowisku. Unijne przepisy (Dyrektywa w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) z dnia 26 czerwca 2013 r.)nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy poprzez ocenę zagrożenia i zastosowanie środków chroniących pracownika. W dziesiątkach tysięcy polskich przedsiębiorstw istnieje zagrożenie ze strony pól elektromagnetycznych o różnym nasileniu. Postanowienia unijne koncentrują się na zmianach w prawie pracy i określają limity narażenia ludzi na działanie pola elektromagnetycznego, a także obowiązki pracodawcy względem pracowników w tym kontekście. Pracodawca jest zobowiązany do określenia zasad bezpiecznego funkcjonowania w miejscu pracy.

Szkodliwość pól EM jest na tyle duża, że wymaga wprowadzenia precyzyjnych zasad bezpieczeństwa pracy i życia – czasu i odległości przebywania w pobliżu sprzętu emitującego promieniowanie. W wielu przypadkach sama odległość nie wystarcza, ponieważ elektrosmog szkodzi nawet przez ściany, które należy pokryć specjalnym preparatem niwelującym szkodliwe częstotliwości. Nowe technologie z branży budowlanej, przy niskich nakładach finansowych pozwolą uchronić się przed negatywnym oddziaływaniem elektrosmogu.

Najprostszym sposobem polecanym przez naukowców jest pokrycie ścian specjalnymi farbami. Niektóre z nich odbijają szkodliwe promieniowanie, są też takie, które pochłaniają pola niskich częstotliwości, zamieniając je w ciepło.

Skomentuj