Czy można zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym podczas szkolenia BHP?

Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy przez pracownika wynika wyraźnie z Kodeksu Pracy. Kiedy zatem należy poinformować pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami? Jak udokumentować to zdarzenie?

Pytanie:

Czy obowiązek zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym może zostać w pełni zrealizowany podczas wstępnego szkolenia BHP, czy też musi być cyklicznie ponawiany na późniejszym etapie zatrudnienia?

Jeżeli w grę wchodzi ta druga opcja to jak – poza kartą szkolenia wstępnego – należy dokumentować fakt zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym?

Na podstawie art. 226 KP, pracodawca jest zobowiązany:

  • ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko, a także
  • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Komentarze (1)

Artur Moskwiak

paź 17, 2022 at 10:53 PM Reply

Nawiązując do ww wyjaśnienia bardzo pomocnych w pracy sł.bhp, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do faktu wystąpienia z wnioskiem inspektora pracy o umieszczanie w aktach osobowych pisemnego potwierdzenia zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Wniosek wystąpienia oparty został na paragrafie 3 punkt 2f rozporządzenia MR,PiPS z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018r poz.2369).
W zakładzie praktykujemy w celach dokumentowania (oprócz wymaganej rozporządzeniem o szkoleniach bhp z 2004r z p.zm. karty wstępnego szkolenia, którą przechowujemy w aktach osobowych) prowadzenie dodatkowego indywidualnego pomocniczego rejestru szkoleń stanowiskowych nieraz niezbędnych krótkich lub dłuższych instruktaży tematycznych, w tym fakty zapoznania z instrukcjami, kartami charakterystyk substancji chemicznych stosowanych na stanowiskach pracy, instruktaży przypominających np. po wypadkach w pracy , itp. na jednym dokumencie, który jest dokumentem akt osobowych czasowo przechowywany przez średni nadzór nad pracownikami, a który po zakończeniu pracy zawodowej pracownika trafia do akt osobowych. Dokument ten jest wewnętrznie w zakładzie kontrolowany i nie zawiera informacji chronionych. Pozwala nam to w jednym dokumencie dokumentować z potwierdzeniami fakty zapoznawania pracownika z koniecznymi instruktażami, dokumentami istotnymi dla bezpiecznego wykonywania pracy. Dodatkowo w przypadku przenoszenia czasowego na inne stanowiska pracy bez istotnych zmian warunków pracy, każdy pracownik nadzorujący pracę pracownika ma wiedzę o „historii” wyszkolenia pracownika bez konieczności każdorazowo udawania się do działu kadr i przeszukiwania właściwego rozdziału akt osobowych przez kadrową. Do tej pory nie negowano podczas kontroli takiej praktyki. Obecnie musimy dostosować się do pisemnego wystąpienia.
Proszę nie traktować powyższego wywodu jako skargi na inspektora pracy , bo wystąpienie jest zgodne z przepisami, jednak praktyka życiowa podpowiada bardziej racjonalne podejście do zagadnienia. Pomijam fakt wielości dokumentów tworzonych podczas wymaganych każdorazowych instruktaży zapoznających przy aktualizacji , weryfikacji oceny ryzyka. Zjawisko”puchnięcia akt”.
Jeżeli jest to możliwe, to podpowiedź uprzejmie proszę przesłać na mój adres mailowy moskartur@interia.pl .
Artur Moskwiak

Skomentuj