Czy można odbyć wstępne szkolenie BHP przed nawiązaniem stosunku pracy?

Zamierzamy zatrudnić nowego pracownika z dniem 1 października. Do tego czasu zostało jeszcze kilka dni. Z pewnych względów przed tą datą nie możemy zawrzeć z nim umowy o pracę. Od dłuższego czasu osoba ta ma status bezrobotnego. Czy moglibyśmy poddać go szkoleniu wstępnemu BHP już teraz, zanim dojdzie do formalnego rozpoczęcia pracy w naszym przedsiębiorstwie?

Tego typu działanie podyktowane jest względami natury organizacyjnej. Szkolenia z zakresu BHP prowadzi u nas specjalista spoza zakładu pracy, który zajmuje się wykonywaniem zadań służby BHP, na podstawie art. 23711 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP). W siedzibie naszej firmy pojawia się w każdą środę i mógłby wtedy przeszkolić tego nowego pracownika.

Przy czym, pewna kwestia budzi nasze wątpliwości. A mianowicie, zgodnie z art. 2373 § 3 KP, szkolenia BHP mają odbywać się w czasie pracy. Czy jednak w przedstawionej sytuacji czas udziału w szkoleniu BHP również będzie wliczony do czasu pracy, skoro uczestnicząca w nim osoba jeszcze nie posiada statusu pracownika?

Szczegółową regulację dotyczącą szkoleń w dziedzinie BHP zawiera kodeks pracy w art. 2373 – 2375 oraz wydane na podstawie art. 2375 KP rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.).

W myśl art. 2373 § 1 KP, na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia pracownika w dziedzinie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz obowiązek prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Obowiązek ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Przepisy określają warunki, których spełnienie sprawia, że zostaje on uchylony.


Dalsza część odpowiedzi na ten temat dostępna w Asystent BHP Serwis


Autor:

Piotr Wąż
doktor nauk prawnych specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego.

Skomentuj