PIP: W upały pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje

PIP: W upały pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje

Wysoka temperatura na stanowisku pracy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, ich stan psychofizyczny, a także wydajność. Dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe

Jak podkreśla PIP, zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje także działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Jednym z najważniejszych obowiązków zatrudniającego osoby w czasie upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Warunek taki występuje podczas pracy na powietrzu, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 st. C i 28 st. w pomieszczeniu pracy.

Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości "zaspokajającej potrzeby" pracujących. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w inny sposób, np. przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie jest niezgodnie z prawem.

W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze bez dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie.

Pracodawca w zależności od swoich możliwości powinien starać się obniżać temperaturę na stanowiskach pracy. Może w tym celu stosować rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp. Pracodawcy, u których funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna, powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie oraz czyszczenie, by nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń.

Pracodawca szczególną ochroną przed wysokimi temperaturami w pracy powinien objąć pracowników młodocianych. Zabronione jest ich zatrudnianie w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 st. C, a wilgotność względna powietrza jest większa niż 65 proc.

Komentarze (7)

upaly w pracy

marek - 26 czerwca 2019 17:09

jak sie jest wlaścicielem zakladu i ma się kase ,można bezkarnie łamać przepisy i nie pomoże inspekcja ,oni też z czegoś żyć muszą ,hihi

upaly w pracy

marek - 26 czerwca 2019 16:59

a inspekcja pracy ,to fikcja ,dla głupich ,po ostatniej kontroli ,zalecenia byly i co --spytali a gdzie biuro i zostalo jak jest ,za kasę można być bezkarnym

upaly w pracy

ryszard cioncka - 26 czerwca 2019 16:56

temperatura 42 stopnie na stanowisku ,woda jest ,ale co z tego jak i tak nic pracodawca nie robi by ulzyc ludziom ,a sam siedzi w klimatyzowanych pomieszczeniach , Powiesz coś ,to jak sie nie podoba ,to się zwolnij

IZOTECHNIK i czas pracy

Adam - 26 czerwca 2019 10:26

W naszej firmie czym wyższa temperatura tym dłużej każe nam się pracować, Jak jest temperatura 20 stopni to pracujemy po 8 godz. a jak są temperatury powyżej 30 stopni to jesteśmy zmuszani aby pracować po 10, 12 godz.

A co z osobami cierpiącymi na nadpotliwość ??

Anna Zduńczykowska - 19 czerwca 2019 00:42

Ja niestety cierpię na nadpotliwość głowy ( od szyi w górę ) a pracuje w sklepach ogólnospożywczych. Czy ja potrzebuje jakiegoś zaświadczenia aby być braną pod uwagę jakiś odpowiednich warunków pracy a co dla mnie ważniejsze zrozumienia pracodawcy i współpracowników??

Woda

Jupiter - 12 czerwca 2019 11:46

W mojej firmie, a to największy w Europie środkowo wschodniej koncern w branży FMCG od blisko dwóch tygodni nie możemy doprosić się wody, a wczoraj było 33st. Co w takiej sytuacji robić?

Woda w upały

Bożena - 7 czerwca 2019 19:49

W mojej pracy od kąd pamiętam trzeba upominać się o wodę obecnie czekamy już tydzień. Może jak się upały skończą to dostaniemy w co wątpię. Acha pracuję jako tzw cieć

Skomentuj