Nowela ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Senat przyjął w środę nowelizację ustawy dotyczącej pracowniczych programów emerytalnych. Ma ona dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy.

Za nowelizacją ustawy głosowało 74 senatorów, nikt był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Termin na dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy mija 21 maja.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej. W ustawie m.in. określono maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego, rozszerzono obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne względem ich członków oraz zobowiązano zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do niezwłocznego przekazywania informacji pracodawcom prowadzącym programy.

W Sejmie wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki przypomniał, że 21 maja mija termin dostosowania polskich przepisów do dyrektywy. „Stąd też dość pilną sprawą jest uchwalenie nowelizacji” – podkreślił.

Skomentuj