PIP ogranicza kontrole w związku z koronawirusem

Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania ciężkich wypadków przy pracy – poinformował GIP.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podpisał rozporządzenie dotyczące zasad pracy w jednostkach PIP.

Z dokumentu wynika, że czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do dwóch przypadków: bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz do badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy.

Do realizacji tych zadań mają być wyznaczeni inspektorzy pracy, którzy legitymują się odpowiednią wiedzą w tej dziedzinie. Pozostali pracownicy mają świadczyć pracę zdalnie w miejscu zamieszkania.

Zgodnie z rozporządzeniem, czynności kontrolnych w tym czasie nie mogą prowadzić osoby, które ukończyły 60 lat, mają stwierdzoną chorobę onkologiczną, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, mają stwierdzone schorzenia układu oddechowego lub przewlekłe schorzenia układu krążenia, albo u których stwierdzono cukrzycę.

Główny Inspektor Pracy dodatkowo przypomniał, że pracownicy wykonujący czynności kontrolne, którzy świadczą pracę zdalną, zobowiązani są do pozostawania w stałej dyspozycji pracodawcy, w godzinach pracy.

Określone w rozporządzeniu zasady będą obowiązywały do odwołania.

Skomentuj