Wgląd do dokumentacji przez byłego pracownika

Czy były pracownik ma prawo wglądu w swoją dokumentację pracowniczą?

Pytanie czytelnika: 

Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem za wypowiedzeniem ponad pół roku temu. Niedawno pracownik ten zażądał dostępu do ewidencji czasu pracy z okresu swojego zatrudnienia oraz dostępu do karty wynagrodzeń lub innych dokumentów, na których podstawie wyliczone zostało jego wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy obowiązywania umowy o pracę.

Odrzuciliśmy jego żądanie, ponieważ naszym zdaniem uprawnienia, na jakie osoba ta się powołuje przysługują wyłącznie aktualnie zatrudnionym pracownikom, a nie byłym pracownikom.

Artykuł 149 § 1 zdanie 2 kodeksu pracy (dalej: KP) stanowi, że pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi, na jego żądanie. Podobnie art. 85 § 5 KP stanowi, że pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. W obydwu tych przepisach mowa jest wyraźnie o „pracowniku”, a nie byłym pracowniku. Zatem, wydaje się, że nasze postępowanie w tej sprawie jest właściwie. Czy jednak jest tak na pewno?

Rzeczywiście obydwa przywołane przepisy kodeksu pracy służą niejako bieżącej weryfikacji prawidłowości wyliczenia wysokości wypłaconego wynagrodzenia (art. 85 § 5 KP) oraz zapisów poczynionych w treści ewidencji czasu pracy (art. 149 § 1 zd. 2 KP), do której uprawniony został wprost pracownik, czyli osoba pozostająca w zatrudnieniu w oparciu o jedną z podstaw prawnych wyliczonych w art. 2 KP, tj. na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania lub wyboru. Przy czym w literaturze tematu prezentowany jest również pogląd, że uprawnioną do przeglądania wspomnianych dokumentów jest osoba, której dokumenty te dotyczą, a zatem również były pracownik (por. m.in. M. Rotkiewicz, Czy trzeba udostępnić ewidencję czasu pracy byłemu pracownikowi? Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Nr 23/04, str. 35).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj