Instruktaż stanowiskowy dla początkujących

Instruktaż stanowiskowy dla początkujących

Jednym z dwóch rodzajów szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp jest instruktaż stanowiskowy. Polega on na przekazaniu i zaznajomieniu pracownika ze specyfiką wykonywanej przez niego pracy przy zachowaniu zasad bhp.

Prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy bhp powinien być podzielony na następujące fazy:

  • rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem,
  • pokaz i objaśnienie procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
  • próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu czynności przez instruktora (obsługa środków pracy itp.),
  • samodzielna praca instruowanego pod nadzorem szkolącego,
  • sprawdzenie i ocena przez instruktora umiejętności oraz wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy.

Minimalny czas trwania szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp to 8 godz. lekcyjnych (trwających 45 min). Wyjątekiem są pracownicy administracyjno-biurowi narażeni na działanie czynników uciążliwych. Dla nich minimalny czas szkolenia wynosi 2 godz. lekcyjne.

Szkoląc, należy opierać się na ramowym programie instruktażu stanowiskowego bhp, który zawiera rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Jednak zawsze trzeba go dostosować do konkretnych warunków i wymagań, jakie panują w danej firmie oraz na danym stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowego bhp odpowiednio potwierdza się w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (jej wzór zawiera również wspomniane rozporządzenie).

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj