Kodeks urbanistyczno-budowlany – nowy tekst projektu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) zaprezentowało nowy tekst Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Jak podaje MIB, nie jest to jeszcze wersja ostateczna.

– MIB informuje:

23 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt powstał po analizie uwag zgłaszanych w toku konsultacji, w tym w ramach szeregu spotkań konsultacyjnych, seminariów i konferencji, angażujących zarówno przedstawicieli organów władzy publicznej, profesjonalistów, jak i zainteresowanych obywateli. Były to jedne z najszerszych konsultacji publicznych projektu rządowego w tej kadencji prowadzone od września 2016 r.

Nowy projekt Kodeksu nie jest wersją ostateczną – wypracowane rozwiązania systemowe będą wymagać jeszcze pracy redakcyjnej oraz dalszych dyskusji, dotyczących szczegółów przesądzających o spójności i jednolitej interpretacji Kodeksu. Kolejnym krokiem w pracach nad Kodeksem będzie organizacja spotkań roboczych z poszczególnymi resortami, przedstawicielami samorządów oraz środowisk profesjonalnych, w celu wypracowania tych rozwiązań oraz symulacji ich zastosowania w praktyce. W dużym stopniu ułatwi to formalny proces legislacyjny, w tym opiniowanie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz organy pomocnicze Rady Ministrów.

W najbliższym czasie projekt zostanie uzupełniony o ustawę – Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz o tabele zawierające odniesienie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych.

Kodeks urbanistyczno-budowlany http://mib.gov.pl/files/0/1798129/KUB23112017.pdf (nowy tekst) (PDF 1.15 MB) plik edytowalny http://mib.gov.pl/files/0/1798129/KUB23112017.docx (DOCX 264.72 KB)

Załącznik do projektu http://mib.gov.pl/files/0/1798129/KUBzacznik23112017.pdf (nowy tekst) (PDF 304.75 KB) plik edytowalny http://mib.gov.pl/files/0/1798129/KUBzacznik23112017.docx (DOCX 38.42 KB)

Kontynuowane są również prace legislacyjne nad zmianami stanowiącymi element kompleksowej reformy, lecz przewidzianymi do wdrożenia przed Kodeksem, to jest:

1.ustawą o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

2.ustawą o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

3.ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (tzw. ustawą inwestycyjną)

4.ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa (tzw. ustawa obronnościowa).

Skomentuj