Odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy

Odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy

Odpowiednie dopasowanie systemów świetlnych do indywidualnych potrzeb zatrudnionych, a także do wymagań poszczególnych stanowisk pracy i branż wpływa na efektywność oraz produktywność pracy.

Bardzo ważnym parametrem wpływającym na jakość wykonywanej pracy jest natężenie światła. Jest to ilość światła wysyłana przez jego źródło. Pozostałe parametry to:

  • wielkość pomieszczenia,
  • barwy ścian i przedmiotów,
  • odległość źródła światła od miejsca pracy.

Stosując oświetlenie naturalne trzeba pamiętać, że stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić 1:8. Najmniejsze dopuszczalne stężenie średnie powinno wynosić:

  • 200 Lx w całym pomieszczeniu,
  • 300 Lx przy stołach, ladach,
  • 500 Lx przy maszynach i komputerach.

Barwa 

Zastosowanie odpowiednich barw wiąże się z udoskonaleniem pracy i podnoszeniem jej komfortu. Odpowiedni dobór barw oraz stworzenie odpowiedniego kontrastu pozwala człowiekowi na szybszą i dokładniejszą identyfikację przedmiotów i powierzchni, zwraca jego uwagę i wywołuje określone stany psychiczne.

Barwy modyfikują warunki oświetlenia. Barwne sygnały przyciągają uwagę i dzięki temu przyczyniają się do ograniczenia liczby wypadków przy pracy.

Odpowiednie dobranie barw to także stworzenie właściwego klimatu psychologicznego w pracy. Barwy można podzielić na ciepłe i zimne. W pomieszczeniach pomalowanych barwami zimnymi (niebieska, fioletowa) będziemy odczuwali chłód, a ciepło przy barwach ciepłych (żółta, czerwona). Zjawisko to często wykorzystuje się w przemyśle, gdzie pomieszczenia o podwyższonej temperaturze pomalowane są barwami zimnymi.

Na podstawie badań stwierdzono, że barwy mają wpływ na stany emocjonalne pracownika. I tak kolor niebieski wprowadza poczucie bezpieczeństwa i wygody, kolor żółty – wesołość, pomarańczowy – niepokój, a czerwony – ożywienie. Ze względu na te właściwości barw zaleca się malowanie np. pomieszczeń biurowych na niebiesko, gdyż kolor ten działa uspokajająco i sprzyja lepszej wydajności pracy.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom lub utracie zdrowia, na stanowiskach pracy stosuje się barwy i znaki bezpieczeństwa. Stosowanie ich podlega normalizacji i jest obowiązkowe.

Skomentuj