PIP w 2019 r. zamierza przeprowadzić 70 tys. kontroli

PIP w 2019 r. zamierza przeprowadzić 70 tys. kontroli

Według szacunków Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. przeprowadzimy 70 tys. kontroli – poinformował w środę główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

Obowiązkiem pracodawcy – przypomniał główny inspektor pracy – jest zapewnienie w pomieszczaniach pracy temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanych zadań. Na przykład w przypadku pracy lekkiej, biurowej, temperatura powinna wynosić nie mniej niż 18 stopni, a w przypadku pracy w halach produkcyjnych lub w magazynach – nie mniej niż 14 stopni. Wytyczne te podane są z wyłączeniem miejsc, w których względy technologiczne wymagają niższej temperatury, tak jak w przypadku prac w chłodni.

Ponadto w okresie zimowym przy pracy na otwartej przestrzeni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom odzież chroniącą przed zimnem, posiłki profilaktyczne przy pracy fizycznej i ciepłe napoje przy temperaturze poniżej 10 stopni.

"W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy potwierdzili zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach pracy w odniesieniu do około 2,4 tys. osób, w związku z czym wydali 134 decyzje i skierowali 29 wniosków w wystąpieniach" – poinformował Wiesław Łyszczek. Dodał, że "100 kontroli ujawniło niezapewnienie gorących napojów i posiłków profilaktycznych w odniesieniu do 4,6 tys. osób. W związku z tym inspektorzy wydali blisko 2,5 tys. decyzji i 2,3 tys. wniosków w wystąpieniach". 

Skomentuj