Samochód firmowy a ubezpieczenie OC

Zakładasz firmę i kupujesz samochód, który następnie zamierzasz wykorzystywać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą? Dowiedz się, gdzie kupisz tanie ubezpieczenie samochodu firmowego.

Sprawdzamy oferty ubezpieczycieli i pokazujemy, jak szybko znaleźć pakiet polis OC i AC w przystępnej cenie.

Ubezpieczenie samochodu firmowego czy prywatnego?

Zakupiony z myślą o firmie pojazd wprowadza się do ewidencji środków trwałych, co daje przedsiębiorcy możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Uwzględnienie pojazdu w ewidencji nie oznacza jednak, że również ubezpieczyciel uzna je za firmowe. Firmy ubezpieczeniowe tworzą własne kryteria, na podstawie których dokonują kwalifikacji pojazdu. By klient mógł zakupić ubezpieczenie samochodu firmowego, konieczne jest spełnienie warunków stawianych przez ubezpieczyciela. Przykładowo:

  • pojazd musi być użytkowany w celach zarobkowych – klient musi udowodnić, że wykorzystuje go w ramach prowadzonej działalności,
  • z samochodu musi korzystać więcej niż jedna osoba – bardzo często z jednego samochodu firmowego korzystają różni pracownicy, choć nie jest to regułą,
  • auto musi mieć specjalne zastosowanie – przykładowo auto może służyć do przewozu osób (taksówka) lub rzeczy (bagażówka).

Jeżeli samochód jest wykorzystywany zarówno w celach zarobkowych, jak i prywatnych, firmy ubezpieczeniowe najczęściej proponują standardową polisę. Jak podaje na swojej stronie internetowej mfind, rozróżnienie między pojazdami prywatnymi i wykorzystywanymi w działalności gospodarczej jest o tyle istotne, że przedsiębiorcy często nie mogą skorzystać z zapewniających dodatkową ochronę rozszerzeń do ubezpieczeń.

Samo OC na samochód firmowy nie różni się jednak zakresem od polisy nabywanej przez klientów indywidualnych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela normuje bowiem ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że każda firma ubezpieczeniowa oferuje taki sam zakres ochrony i każdą z nich obowiązują te same wyłączenia. Inaczej jest jednak w przypadku pozostałych, nieobowiązkowych polis.

blank

OC na samochód firmowy – czy to ubezpieczenie wystarczy?

Ubezpieczenia dostępne w ofertach ubezpieczycieli można podzielić na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Do pierwszej grupy należy polisa OC. Z kolei dodatkową ochronę właściciel może sobie zapewnić, nabywając:

  • ubezpieczenie AC (autocasco) – w jego ramach właściciel może liczyć na wypłatę odszkodowania w razie zdarzeń losowych, w tym przede wszystkim kradzieży czy zniszczenia pojazdu przez żywioły,
  • ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) – gwarantuje ochronę kierowcy i pasażerom, a odszkodowanie jest wypłacane w razie doznania przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • ubezpieczenie Assistance – zapewnia ubezpieczonemu pomoc techniczną, informacyjną czy prawną w przypadku awarii samochodu.

Wielu przedsiębiorców kupuje wyłącznie OC na samochód firmowy, ale niektórzy muszą wykupić pakiet polis. Kiedy ma to miejsce?

Pakiet ubezpieczeń jest niezbędny choćby wówczas, gdy samochód został wzięty w leasing. Ten sposób finansowania pojazdów jest bardzo popularny wśród przedsiębiorców, a jednym z powodów są korzyści podatkowe. Leasingodawcy wymagają jednak, by ich klient nabył pełne ubezpieczenie, czyli (poza OC) wspomniane AC, NNW i Assistance. Gdyby samochód służbowy wziął udział w wypadku, z ubezpieczenia AC będzie można pokryć koszty jego naprawy.

Na pakiet polis komunikacyjnych decydują się także przedsiębiorcy, którzy kupują nowe samochody dla firmy. Wówczas zakup ubezpieczenia AC jest najbardziej opłacalny. Ta polisa jest zresztą dedykowana przede wszystkim właścicielom nowych aut – starsze modele są rzadziej obejmowane dodatkową ochroną przez ubezpieczycieli.

Gdzie i jak kupić ubezpieczenie samochodu na firmę?

Samochody firmowe są bardzo intensywnie eksploatowane – w skali roku pokonują znacznie więcej kilometrów niż auta używane wyłącznie do celów prywatnych. To z kolei oznacza większe ryzyko kolizji czy wypadku i tym samym przekłada się na wysokość składki ubezpieczeniowej. Choć nie jest to regułą, to firmy najczęściej płacą wyższe składki za OC na samochód firmowy niż klienci indywidualni. Z tego względu wszelkie oszczędności są przez nie mile widziane. Gdzie kupić ubezpieczenie samochodu na firmę, aby nie przepłacać? Pomocnym narzędziem jest kalkulator OC online.

Kalkulator OC i AC pozwala szybko poznać oferty ubezpieczycieli. Wystarczy odpowiedzieć na standardowy zestaw pytań (dotyczących zarówno pojazdu, jak i kierowcy), by poznać oferty cenowe różnych firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Wybraną polisę również można zakupić bez wychodzenia z domu – w tym celu wystarczy jedynie opłacić składkę np. przelewem internetowym. Czas potrzebny na zapoznanie się z ofertami ubezpieczycieli i sfinalizowanie transakcji zakupu polisy może zatem zamknąć się w kwadransie.

W wyborze oferty ubezpieczenia komunikacyjnego pomaga kalkulator OC. Na jakiej podstawie jednak wybrać ubezpieczenie? Czy należy kierować się wyłącznie ceną? To zależy. Przy zakupie polisy OC koszt może być jedynym czynnikiem, gdyż zakres ubezpieczenia jest ustalany przywołaną wyżej ustawą. W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych znacznie ważniejszy jest zakres oferowanej przez ubezpieczyciela ochrony. Warto zaznajomić się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia), by sprawdzić, kiedy firma ubezpieczeniowa wypłaci środki, a w jakich sytuacjach odmówi wypłaty odszkodowania. Tylko wówczas można mieć pewność, że wypadek samochodem służbowym nie będzie wiązał się z dodatkowymi wydatkami – wszystkie szkody zostaną zlikwidowane z posiadanej polisy.

Skomentuj