Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Chcesz zdobyć odpowiednie kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych? To musisz wiedzieć co zmieniło się w przepisach od 10 sierpnia 2018 r. w tym zakresie.

Nowo zatrudnianych pracowników nie będą już więc dotyczyły wewnątrzzakładowe imienne zezwolenia na prowadzenie wózków wydawane przez pracodawców.

Ustawodawca założył, że uprawnienia te będą wygasać stopniowo w czasie, a osoby dys­ponujące nimi chcąc w dalszym ciągu zachować prawo do kierowania wózkami będą zmuszone uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Tech­nicznego.

Imienne zezwolenia wystawione przez pracodawców:

  • do dnia 31 grudnia 2004 r. – zachowają swoją ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  • do dnia 31 grudnia 2014 r. – zachowają swoją ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2015 r. – zachowają swoją ważność do dnia 31 grudnia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszyscy operatorzy powinni dysponować właściwymi uprawnieniami, zdobytymi wg nowych wytycznych.

Wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT zapraszamy na szkolenie - Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – przygotowanie do egzaminu UDT dla osób posiadających imienne zezwolenia. Więcej informacji uzyskają Państwo tutaj. 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeń­stwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U, poz. 650 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 ze zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez­pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 poz. 583);
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47).

Skomentuj