Wystawa poświęcona Państwowej Inspekcji Pracy

W środę (16.01) o godz. 13.00 w holu gmachu Sejmu (parter przy wejściu do kuluarów) odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Państwowa Inspekcja Pracy – od wieku na rzecz ochrony pracy”.

Ekspozycja dokumentuje najważniejsze wydarzenia w historii urzędu, prezentuje jego dokonania i przedstawia współczesny obraz instytucji.

W 2019 r. przypada setna rocznica powstania i działalności PIP. 3 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret tymczasowy „O urządzeniu i działalności inspekcji pracy”. Współczesna PIP jako jedyna w Europie instytucja tego typu podlega bezpośrednio Sejmowi i jest nadzorowana przez Radę Ochrony Pracy, której członków powołuje marszałek Sejmu.

W czerwcu ub. roku w Sejmie odbyła się konferencja, podczas której eksperci, samorządowcy i politycy rozmawiali m.in. o roli PIP w systemie ochrony pracy w minionych dziesięcioleciach. „Odradzająca się Polska była pionierem prawodawstwa w zakresie ochrony pracy na skalę europejską. Polskie ustawodawstwo owych czasów należało do postępowych w Europie, wyznaczało nowoczesne standardy” – napisał wówczas marszałek Sejmu Marek Kuchciński w korespondencji skierowanej do uczestników wydarzenia.

Organizatorem wystawy jest Główny Inspektor Pracy, a honorowy patronat nad nią objął Marszałek Sejmu.

Skomentuj