Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Wózki jezdniowe jako urządzenia techniczne są maszynami specjalnymi, przeznaczonymi do zupełnie innych zadań niż pojazdy samochodowe.

Pomimo pozornych podobieństw w prowadzeniu, pamiętać należy przede wszystkim o istotnych różnicach konstrukcyjnych, zmieniających w istotny sposób właściwości jezdne obu tych maszyn.

W przypadku wózków jezdniowych zasadnicza różnica polega na tym, że pracują one na bardzo ograniczonych przestrzeniach i mają zupełnie inne charakterystyki jezdne (np. tylne koła skrętne, zachodzący tył itp.). Dlatego kierowcy muszą mieć świadomość specyficznych zasad bezpieczeństwa, jakie dotyczą pracy wózkami jezdniowymi.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa największe zagrożenia będą związane z pokonywaniem zakrętów, jazdą po pochyłościach oraz hamowaniem wózka.

Zasady bezpiecznego ruszania i hamowania

Zarówno proces ruszania, jak i hamowania wymaga od kierowcy wózka jezdniowego koncentracji i dużej uwagi. Ruszanie i hamowanie powinno odbywać się w sposób kontrolowany, powoli i płynnie,
tak aby nie doszło do następujących sytuacji:
– zderzenia z przeszkodą wskutek utraty panowania nad wózkiem jezdniowym,
– przemieszczenia się ładunku na widłach (platformie) lub jego upadku.

Należy pamiętać, że w trakcie hamowania powstaje siła bezwładności, która przeciwstawia się sile hamowania. Może ona spowodować przesunięcie ładunku na widłach, a nawet jego całkowite zsunięcie się.
Pamiętać należy, że skuteczne i bezpieczne hamowanie zależy w dużej mierze od:

  • warunków drogowych (nawierzchni, po jakiej porusza się wózek),
  • warunków atmosferycznych,
  • temperatury otoczenia,
  • masy całkowitej wózka.

Wszystkie te czynniki łącznie będą decydowały o długości drogi hamowania, tj. odległości, jaką musi pokonać wózek, od momentu naciśnięcia przez kierowcę na pedał hamowania do czasu całkowitego zatrzymania wózka.
Droga hamowania jest krótsza jeżeli wózek jest pusty, wzrasta natomiast wraz ze wzrostem masy przewożonego ładunku.

PAMIĘTAJ!
• niedopuszczalne jest gwałtowne naciskanie na pedał przyśpieszenia, jak i hamulca,
• w czasie jazdy najgroźniejsze jest hamowanie na drogach śliskich, na zakrętach i na pochyłościach.

Skomentuj