79% osób uważa, że kompetencje a nie np. płeć powinny być wyłącznym kryterium oceny w pracy

Zdecydowana większość osób (79 proc.) uważa, że wyłącznym kryterium oceny pracownika powinny być kompetencje i osiągniecia, a nie np. płeć, czy wiek – wynika z badania „Różnorodność w miejscu pracy”. Dodano, że podobnej liczbie respondentów we współpracy nie przeszkadza inna płeć przełożonego.

Według badania Pracuj.pl „Różnorodność w miejscu pracy”, polscy pracownicy są otwarci, tolerancyjni i uważają, że w pracy znaczenie mają przede wszystkimi umiejętności.

Zgodnie z raportem, 79 proc. badanych potwierdza, że pracowników oceniać należy wyłącznie ze względu na kompetencje i osiągnięcia, a nie z powodu np. na płci, wieku, wyznania, czy orientacji.

Dodano, że z twierdzeniem, iż ocenie w miejscu pracy powinny podlegać jedynie kompetencje i umiejętności, zgadza 84 proc. kobiet i 74 proc. mężczyzn. Wśród osób w wieku 18-24 liczba pozytywnych wskazań wynosi 68 proc., a wśród badanych w wieku 55-65 – 86 proc.

„Dla polskich pracowników problemu nie stanowią kwestie związane z różnorodnością wśród osób, z którymi regularnie współpracują” – przekazano.

71 proc. badanych wskazuje, że inna orientacja psychoseksualna współpracownika nie jest dla nich przeszkodą we wspólnej pracy. 73 proc. respondentów tak samo postrzega współpracę z osobami o innych poglądach politycznych, a 77 proc. nie widzi problemu w pracy z osobami o innej narodowości.

Wyniki badań pokazują ponadto, że dla 78 proc. respondentów problemu nie stanowi, aby być podwładnym osoby innej płci. Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 84 proc. kobiet i 73 proc. mężczyzn. Z kolei 64 proc. badanych deklaruje, że nie stanowi dla nich problemu bycie podwładnym osoby znacznie młodszej od siebie.

Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych wskazała, że ich pracodawca aktywnie dba o to, by wszystkie zatrudnione osoby czuły się w miejscu pracy dobrze. 31 proc. ankietowanych potwierdza natomiast, że w ich firmie istnieją grupy zainteresowań lub inicjatywy mające na celu integrację osób różnych narodowości, wyznań czy orientacji psychoseksualnych.

Badanie „Różnorodność w miejscu pracy” zostało przeprowadzone we wrześniu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia dla serwisu Pracuj.pl. Próba wyniosła 1860 Polaków w wieku 18-65 lat. 

Skomentuj