Badanie: Blisko 23 proc. kobiet w czasie pandemii doświadczyło mobbingu w miejscu pracy

W czasie pandemii blisko 23 proc. kobiet w Polsce doświadczyło mobbingu w pracy. Ofiarami nękania są głównie Polki z najniższym wykształceniem oraz z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland.

Z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland wynika również, że są to też przeważnie pracownice największych przedsiębiorstw, zarabiające 5000-6999 zł netto miesięcznie.

„Podczas pandemii wiele firm starało się jak najszybciej dopasować do nowych warunków rynkowych. To wywoływało ogromną presję wśród osób zarządzających zespołami. Ci, którzy jej nie wytrzymywali, mogli dopuszczać się nadużyć, łamiąc przy tym prawo” – zwrócili uwagę eksperci z UCE RESEARCH w przesłanym PAP komunikacie.

Jak dodali, takie zachowanie świadczy o „słabości i niekompetencji ludzi stojących na czele takich organizacji”. Jednak statystyki mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych zagrożeń, ponieważ praca zdalna przyczyniała się do ograniczenia ilości agresywnych zachowań w miejscu pracy.

Według badania, mobbingu doświadczają głównie pracownice z podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem – 40 proc. Rzadziej dotyka to kobiet, które zdobyły średnie wykształcenie – 22,7 proc., wyższe – 22,5 proc., a także zasadnicze zawodowe – 18,6 proc.

Jednak „żaden poziom edukacji nie chroni kobiet przed tego typu przemocą” – podkreślili autorzy badania.

Najczęściej o mobbingu mówią kobiety z miejscowości mających od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (26,7 proc.). Polki mieszkające na wsi oraz w mniejszych miejscowościach stanowią 20,5 proc. Według badania, mobbing w miejscu pracy najrzadziej spotyka Polki z miast liczących powyżej 500 tys. ludności – 18,3 proc.

Autorzy sondażu przeprowadzili także analizę na poziomie finansowym. Ofiarami mobbingu przeważnie były kobiety zarabiające od 5000 do 6999 zł netto miesięcznie (32,8 proc.). 31,3 proc. to respondentki z dochodami poniżej 1000 zł. Natomiast na końcu zestawienia znalazły się Polki zarabiające powyżej 9000 zł – 11,1 proc.

„Wyniki dotyczące zarobków mogą wskazywać na to, że tego typu doświadczenia mają na swoim koncie kobiety, od których efektywności zależą wyniki zespołów. Przełożeni prawdopodobnie wywierają na nich presję, aby utrzymać własne pozycje, awansować lub otrzymać premie” – zaznaczyli autorzy w komunikacie.

Według badania, o mobbingu najczęściej informują pracownice firm zatrudniających powyżej 250 osób (25,5 proc.). Na drugim miejscu są kobiety pracujące w firmach zatrudniających od 51 do 100 osób (23,5 proc.) Najrzadziej o tym mówią Polki pracujące w przedsiębiorstwach mających do 10 pracowników i jest to 17,7 proc.

W komunikacie wytłumaczono, że przyczyną największego odsetka przypadkówów mobbingu w dużych przedsiębiorstwach są rozwinięte w nich procedury umożliwiające zgłaszanie, również anonimowo, sytuacji łamiących prawa pracowników. Co więcej, prowadzone są szkolenia skupiające się na rozpoznawaniu przejawów mobbingu zwiększające świadomość pracowników.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO Poland na reprezentatywnej próbie 1010 kobiet w wieku 18-60 lat.

Skomentuj