Badanie: dla 3/4 pracowników stres w pracy jest przyczyną problemów psychicznych

Dla 76 proc. pracowników stres w pracy jest przyczyną problemów psychicznych – wynika z badania „Dobrostan psychiczny w pracy”. Jak dodano, stres związany z wykonywaniem zawodu pociąga za sobą wypalenie zawodowe; rzadziej zauważają to pracujący stacjonarnie, a częściej hybrydowo i zdalnie.

Zgodnie z wynikami drugiej edycji badania „Dobrostan psychiczny w pracy”, 76 proc. ankietowanych pracowników wskazuje stres w pracy jako przyczynę problemów psychicznych.

Jak dodano, dla 21 proc. pracowników pozytywnie wpływają na komfort psychiczny dobre warunki do wykonywania zawodu, 14 proc. wskazuje na atmosferę, po 9 proc. na stabilność zatrudnienia i szacunek, a 6 proc. na dobry kontakt z przełożonym oraz współpracownikami. Co trzeci zatrudniony wskazał wysokość wynagrodzenia.

Według autorów badania, stres związany z wykonywaniem zawodu pociąga za sobą wypalenie zawodowe. „Siedmiu na 10 ankietowanych wskazało, że odczuło symptomy wypalenia w ciągu ostatniego roku” – wskazano. Jak dodano, do najczęściej wymienianych należą wycieńczenie pracą, brak przyjemności z wykonywanej pracy czy też chęć jej zmiany. Wskazało je odpowiednio 36 proc., 35 proc. oraz 29 proc. badanych osób.

Ponadto, co czwarty ankietowany przyznaje, że kiedy myśli o pracy, odczuwa negatywne emocje, a co piąty ma trudności z radzeniem sobie ze stresem w miejscu zatrudnienia. Szczególnie podatne na wypalenie zawodowe okazują się osoby na stanowiskach kierowniczych (77 proc.).

Z badania wynika, że ponad połowa pracodawców uważa, że stara się dbać o komfort pracowników, podczas gdy w ich grupie to zdanie podziela jedna trzecia osób. Podobny odsetek przedstawicieli firm deklaruje, że ich organizacja podejmuje działania mające na celu wesprzeć zdrowie psychiczne pracowników. 14 proc. zatrudnionych zauważa jakiekolwiek działania ze strony pracodawcy w tym zakresie.

Raport „Dobrostan psychiczny w pracy” opracowany przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden został oparty o wyniki reprezentatywnego badania ilościowego. Wywiady zostały przeprowadzone przy użyciu techniki CATI na 301 firmach i CAWI na 1051 pracownikach w wieku 16+. Badanie przeprowadzono w okresie od 5 do 23 stycznia 2023 roku.

Skomentuj