Badanie: wg firm brakuje pracowników odpornych na stres, z umiejętnością adaptacji, analizy i krytycznego myślenia

Co trzeci polski pracodawca uważa, że trudno jest znaleźć pracowników odpornych na stres, z umiejętnością adaptacji, analizy i krytycznego myślenia – wynika z badania ManpowerGroup. Zdaniem firmy, kompetencje miękkie stają się równie ważne jak umiejętności twarde.

W badaniu ManpowerGroup „Niedobór talentów” 34 proc. firm wskazało na trudności w znalezieniu pracowników odpornych na stres i zdolnych do adaptacji. Podobny odsetek pracodawców (33 proc.) uznał, że brakuje osób myślących krytycznie oraz analitycznie. 27 proc. ankietowanych organizacji mówi o wyzwaniach w zrekrutowaniu kandydatów charakteryzujących się wnikliwością, chętnych do rozwoju i nauki. 25 proc. ma trudność w znalezieniu kandydatów potrafiących działać w zespole, a także umiejętnie rozwiązujących problemy.

„Kompetencje miękkie, coraz częściej nazywane także kompetencjami uniwersalnymi, human skills lub power skills, są równie pożądane na rynku pracy, jak twarde umiejętności, niezbędne do wykonywania zadań w ramach danego stanowiska” – skomentowała Agnieszka Krzemień, ekspertka ds. zarządzania karierą z Talent Solutions Right Management w ManpowerGroup.

Dodała, że kompetencje miękkie wspierają osiąganie konkretnych rezultatów, pozwalają sprawnie wchodzić w relacje z otoczeniem, współpracownikami, warunkują to, jak mocnymi członkami zespołów lub jak skutecznymi liderami jesteśmy. „W wyniku digitalizacji mamy do czynienia z przekształceniem niektórych zawodów, a kompetencje uniwersalne sprzyjają rozwojowi pracownika, zdobywaniu osiągnięć zawodowych czy też mobilności zarówno wewnątrz organizacji, jak i na rynku pracy. Pomimo postępującej automatyzacji oraz zmieniającego się zapotrzebowania na konkretne umiejętności wśród kandydatów, kompetencje uniwersalne jak na przykład zdolność komunikacji, umiejętność adaptacji czy chęć do pracy zespołowej są trwałe i nie ulegają przedawnieniu” – podkreśliła ekspertka.

W ubiegłorocznym badaniu spostrzeżenia pracodawców były podobne: wówczas firmy także wskazywały na największy deficyt kandydatów odpornych na stres, ze zdolnością do adaptacji (31 proc.), rzetelnych oraz zdyscyplinowanych (31 proc.), a także kreatywnych (31 proc.). Zdaniem pracodawców brakowało również osób myślących krytycznie i analitycznie (29 proc.) i łatwo rozwiązujących problemy (29 proc.).

„Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie na rynku pracy jest niezmiennie wysokie, ponieważ są one ściśle związane z efektywną współpracą z ludźmi, a to właśnie zespoły osiągają cele dla organizacji” – zaznaczyła Krzemień.

Jak zauważyła, umiejętności miękkie najbardziej poszukiwane przez pracodawców pokazują wyraźnie, że otoczenie biznesowe i sytuacja rynkowa generują zupełnie nowe wyzwania, z którymi firmy miały do czynienia na mniejszą skalę lub nie znali ich w ogóle. „Kompetencje, z jakich niedoborem mierzą się firmy, warunkują wychodzenie poza schematy oraz sprawniejsze przejście przez kolejne nowe doświadczenia. Pokazują też, że wspomniana digitalizacja, automatyzacja procesów czy coraz częściej wykorzystywana sztuczna inteligencja, mocno wspierają procesy w firmach, jednak to niezmiennie człowiek stoi za sukcesem tych działań oraz zmian” – podsumowała Agnieszka Krzemień.

Z niedoborem kompetencji miękkich wśród pracowników zmagają się firmy na całym świecie. Globalna lista pięciu najbardziej pożądanych wśród kandydatów cech jest bardzo podobna do tej, jaką zadeklarowały organizacje w Polsce. 29 proc. pracodawców w 41 przebadanych krajach mówi o trudności z rekrutacją osób cechujących się rzetelnością i dyscypliną, 26 proc. brakuje kandydatów odpornych na stres i potrafiących zaadaptować się do zmieniających się warunków. Globalnie firmy sygnalizują też deficyt talentów z umiejętnością krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz kreatywnych (26 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na próbie 510 pracodawców w Polsce i prawie 39 tys. na świecie. Celem badania było zmierzenie skali trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników o pożądanych kompetencjach. Przeprowadzono je pomiędzy 2 a 31 stycznia br.

Skomentuj