Bezpieczeństwo pracowników w okresie zimowym

W artykule Stuart Turnbull, dyrektor sprzedaży środków ochrony indywidualnej Honeywell Industrial Safety w regionie EMEA (obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) analizuje zagrożenia związane z pracą w okresie zimowym

Każdej osobie, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace przez dłuższy czas na zewnątrz w niskich temperaturach bez odpowiedniego poziomu ochrony termicznej, dobrze znane są i udokumentowane zagrożenia, a odpowiednie procedury działania często są już wdrożone. Ważne jest jednak świeże spojrzenie na zasadnicze kwestie bezpieczeństwa, mogące przyczynić się do zredukowania liczby urazów oraz uszczerbków na zdrowiu.

Nierzadko pracownicy realizujący prace na zewnątrz mają problem nie wtedy, gdy faktycznie pracują, lecz wtedy, gdy tego nie robią. Kiedy pracownicy poruszają się, są aktywni, negatywny wpływ zimna na ich organizm jest wyraźnie mniejszy, a jego skutki są mało lub w ogóle nieodczuwalne. Co dzieje się jednak, gdy pracownicy nie ruszają się, na przykład wówczas, gdy prace zostają niespodziewanie przerwane lub pogoda ulegnie gwałtownemu pogorszeniu? Podobnie, gdy pracownicy są zmuszeni więcej czasu poświęcić na wykonanie pracy niż pierwotnie założono albo gdy ich odzież jest mokra z powodu niespodziewanych sytuacji czy warunków pogodowych. W określonych warunkach zimowych potrzeba niewiele czasu, by człowiek zaczął odczuwać negatywne efekty wychłodzenia. W zimowych warunkach bardzo ważne jest monitorowanie prac oraz przygotowanie planu na niespodziewane pogorszenie warunków pogodowych.

Jednak jak to zrobić, zwłaszcza w sektorach związanych z pracą na zewnątrz, do których należą: budownictwo, sektor usług publicznych, naprawa dróg czy transport i logistyka? Co należy wziąć pod uwagę przy zarządzaniu bezpieczeństwem pracowników realizujących prace na zewnątrz w okresie zimowym? Podstawą jest zidentyfikowanie zagrożeń termicznych oraz środowiskowych, zanim dokonamy wyboru odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Polecane jest też stosowanie list kontrolnych, dzięki czemu można nie tylko wzmocnić prawidłowe działania, ale również zaznaczyć obszary, którym należy się jeszcze przyjrzeć.

Skomentuj