CBOS: ponad połowa pracujących zarobkowo Polaków dobrze ocenia sytuację w miejscu pracy

W kwietniu 54 proc. pracujących zarobkowo Polaków oceniła, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „dobra”, 11 proc. stwierdziło, że jest „zła” – wynika z opublikowanego w piątek badania CBOS. Najgorzej sytuację w miejscu pracy postrzegano w prywatnych gospodarstwach rolnych.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w kwietniu – jak co miesiąc – zapytało Polaków o sytuację na rynku pracy.

„Ponad połowa (54 proc., bez zmian) pracujących zarobkowo oceniła, że obecnie sytuacja w ich miejscu pracy jest dobra, niemal co trzeci (32 proc., wzrost o 1 punkt procentowy) opisał ją jako ani dobrą, ani złą, a 11 proc. stwierdziło, że jest ona zła (spadek o 2 punkty)” – podał CBOS w opublikowanym w piątek badaniu.

Jak dodano, zarówno wśród ocen pozytywnych, jak i negatywnych dominowały te umiarkowane, a w mniejszości byli uważający, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest bardzo dobra (9,5 proc.) oraz ci, którzy odbierali ją jako bardzo złą (2,3 proc.).

W kwietniu sytuację w swoim miejscu pracy najgorzej postrzegali pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych – znacznie rzadziej niż pracujący w innych sektorach ocenili ją pozytywnie (30 proc.), dużo częściej negatywnie (24 proc.), a największa część z nich (43 proc.) stwierdziła, że jest ona ani dobra, ani zła.

Najwięcej niezadowolonych z obecnej sytuacji w swoim miejscu pracy było wśród rolników indywidualnych i pomagających im członków rodzin (23 proc.). W tej grupie odnotowano niższy niż przeciętny poziom zadowolenia (34 proc.).

Z badania wynika, że w kwietniu, tak jak miesiąc wcześniej, trzy piąte (60 proc.) pracujących zarobkowo uważało, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian, a 13 proc. spodziewało się jej pogorszenia. 17 proc. badanych liczyło na poprawę (spadek o 1 punkt). 9 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

„Mimo iż w kwietniu różnice prognoz wśród pracujących w różnych sektorach oraz reprezentujących różne grupy zawodowe nie były istotne statystycznie, to warto zauważyć, iż nieco gorzej niż pozostali przyszłość swoich miejsc pracy postrzegali pracujący w prywatnym rolnictwie, w tym właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych i pomagający im członkowie rodzin” – zauważa CBOS.

W kwietniu, tak jak w marcu, blisko trzy czwarte pracujących zarobkowo (73 proc.) zadeklarowało mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, natomiast o 1 punkt procentowy, do 23 proc., wzrósł odsetek liczących się z możliwością utraty pracy.

Z danych CBOS wynika, że w kwietniu oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy minimalnie się pogorszyły. W porównaniu z marcem o 3 punkty procentowe przybyło badanych wskazujących na trudności ze znalezieniem zatrudnienia w miejscu zamieszkania lub jego okolicy (23 proc.).

„Ponadto, mimo iż generalnie odsetek twierdzących, że można tam znaleźć pracę nie zmienił się (69 proc.), to nieznacznie ubyło przekonanych, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę (spadek o 2 punkty procentowe, do 16 proc.), a przybyło uważających, że w ich okolicy można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno o tę odpowiednią (wzrost o 2 punkty, do 53 proc.)” – podał CBOS.

Jak dodano, kwietniowe oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy były najgorsze z notowanych w bieżącym roku.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowano od 11 do 20 kwietnia 2023 r. na próbie liczącej 1081 osób (w tym: 56,9 proc. metodą CAPI, 24 proc. – CATI i 19,1 proc. – CAWI).

Skomentuj