GIP: w 2024 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 60 tys. kontroli

Zakładamy, że w 2024 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 60 tys. kontroli; większość z nich będzie wynikiem skarg kierowanych do PIP – powiedziała we wtorek w Sejmie Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Zapowiedziała też m.in. kontrole w zakresie legalności zatrudnienia.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchała informacji Głównego Inspektora Pracy dotyczącej Programu Działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 r.

Szefowa PIP Katarzyna Łażewska-Hrycko zaznaczyła, że jednym z priorytetów przy konstruowaniu tego dokumentu były zalecenia formułowane przez Radę Ochrony Pracy oraz komisje sejmowe.

„Zakładamy, że w 2024 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 60 tys. kontroli. Planujemy też, że z różnymi formami działań prewencyjnych dotrzemy do co najmniej 35 tys. podmiotów, w tym do pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów” – przekazała Łażewska-Hrycko.

Zwróciła uwagę, że taka skala planowanych kontroli jest wynikiem analizy potencjału ludzkiego i organizacyjnego PIP.

Główny inspektor pracy wskazała, że tradycyjnie większość kontroli będzie wynikiem skarg kierowanych do inspekcji pracy. Podkreśliła, że wciąż wpływa ich bardzo dużo, co może świadczyć m.in. o rosnącej świadomości pracowników.

Łażewska-Hrycko podkreśliła, że prowadzone będą też tzw. kontrole planowe. „W tym roku przeprowadzimy np. kontrole ukierunkowane na przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturach” – zapowiedziała szefowa PIP.

Jak dodała, nowymi zadaniami w 2024 r. w zakresie prawnej ochrony pracy będą: przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

„Ważnym elementem naszych działań będzie realizacja zadań związanych z kontrolą legalności zatrudnienia zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców” – zaznaczyła Łażewska-Hrycko.

Podkreśliła, że z perspektywy istotnej dla gospodarki branży transportowej kluczowe będzie prowadzenie kontroli w zakresie delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

„Jak zawsze uzupełnieniem działań kontrolno-nadzorczych są zadania o charakterze doradczo-prewencyjnym. Jedną z nowości stanie w najbliższym czasie projekt informacyjny +Ekspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy+” – powiedziała szefowa PIP.

Przypomniała, że w 2024 r. przypada 105. rocznica utworzenia inspekcji pracy w Polsce. Poinformowała, że obchody jubileuszowe odbędą się pod hasłem „Nowoczesny wymiar ochrony pracy”.

„W ramach rocznicowych inicjatyw zaplanowaliśmy cykl konferencji naukowych organizowanych na terenie całej Polski poświęconych najistotniejszym kwestiom związanym z zapewnieniem bezpiecznych i godnych warunków pracy w Polsce w kontekście nowych wyzwań, jakie stoją przed zmieniający się światem pracy” – powiedziała Łażewska-Hrycko.

Skomentuj