Hybrydowy model pracy idealny dla 77 proc. aktywnych zawodowo Polaków

57 proc. aktywnych zawodowo Polaków uważa, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń – wynika z badania firmy doradczej PwC. Dodano, że dla 77 proc. badanych idealny model pracy to hybrydowy.

Jak podano w raporcie PwC z badania „Upskilling Hopes & Fears 2021”, 62 proc. polskich pracowników (58 proc. na świecie) pozytywnie ocenia swoje kompetencje cyfrowe, przyznając, że w momencie wybuchu pandemii miało już wystarczające umiejętności w tym zakresie (26 proc.) lub miało je opanowane w pewnym stopniu i w ciągu ostatniego roku je rozwinęło (36 proc.). Dodano, że niemal co piąty respondent w Polsce (19 proc.) rok temu nie miał wystarczających umiejętności digital, a ich nauczenie stanowiło duże wyzwanie.

Z badania wynika, że 78 proc. aktywnych zawodowo Polaków przyznaje, że ich obecny pracodawca umożliwia zdobywanie umiejętności cyfrowych poza standardowymi obowiązkami. „Jednak odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji – zdaniem badanych – spoczywa jednakowo na samych pracownikach (76 proc., jak i na pracodawcach (73 proc.) – podano.

Zaznaczono, że 86 proc. polskich pracowników (w porównaniu do 76 proc. na świecie) jest gotowych do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy. Niemal tyle samo osób twierdzi (85 proc.), że zdobywa nowe umiejętności, by dostosowywać się do coraz bardziej cyfrowego świata. W ostatnich 12 miesiącach najwięcej pracowników nauczyło się nowych rzeczy poprzez wykonywanie swoich obowiązków w pracy (48 proc.), a 45 proc. uczestniczyło w darmowych kursach online. Poinformowano, że 28 proc. respondentów sfinansowało szkolenia dla siebie z własnych pieniędzy.

„Polscy pracownicy wykazują niezmiennie bardzo dużą gotowość do zdobywania nowych kompetencji. Znacznie częściej niż pracownicy na świecie uczestniczymy w szkoleniach oferowanych przez pracodawców (42 proc. vs. 30 proc.) oraz darmowych kursach online (45 proc. vs. 40 proc.). Zachodzące na rynku pracy zmiany motywują nas do podnoszenia kwalifikacji i zwiększania swojej zawodowej atrakcyjności” – oceniła, cytowana w czwartkowym komunikacie, Kaja Podgórna-Strzelec z PwC.

Jak zaznaczono w badaniu „Upskilling Hopes & Fears 2021”, 57 proc. aktywnych zawodowo Polaków jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń, ale 2/3 respondentów przyznaje, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla niektórych miejsc pracy. Na pytanie, czy obawiają się negatywnego wpływu automatyzacji na własną karierę zawodową, 45 proc. badanych odpowiedziało przecząco, a 38 proc. twierdząco. „Jesteśmy zatem dużo bardziej pewni swojej zawodowej przyszłości niż pracownicy na świecie, gdzie te proporcje wyglądają odwrotnie – odpowiednio 31 proc. i 45 proc.” – wskazano.

Dodano, że by zachować pozycję zawodową, 86 proc. polskich pracowników jest gotowych do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania. „Jako idealny model pracy w przyszłości 77 proc. badanych wybrało model hybrydowy” – podano. Jednocześnie 14 proc. badanych widziałoby swoją przyszłość w tradycyjnym modelu pracy, takim jak przed pandemią, a 9 proc. w Polsce i 19 proc. na świecie spodziewa się, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z całkowicie wirtualnym sposobem świadczenia pracy.

Według 53 proc. pracowników w Polsce mało jest prawdopodobne, by w najbliższych 5 latach postęp technologiczny sprawił, że ich praca się zdezaktualizuje. Z badania wynika, że na świecie grupa wyrażająca takie samo przypuszczenie jest dużo mniejsza i wynosi 39 proc., czyli tyle samo, ile uznających ten scenariusz za prawdopodobny. Jak podano, ponad połowa badanych w Polsce (52 proc.) a na świecie 59 proc. spodziewa się, że zmiany technologiczne pozytywnie wpłyną na perspektywę ich zatrudnienia w przyszłości.

„Polacy dostrzegają pozytywny wpływ nowych technologii na środowisko pracy. Większość z nas nie obawia się cyfryzacji i jest pewna swojej zawodowej pozycji, jednocześnie będąc świadoma, że zdobywanie nowych umiejętności jest koniecznością” – mówi, cytowana w komunikacie, partner PwC Katarzyna Komorowska.

W raporcie wskazano, że 52 proc. aktywnych zawodowo Polaków (49 proc. na świecie) chciałoby zostać przedsiębiorcą i założyć własną firmę.

Zdaniem partner PwC Doroty Dębińskiej-Pokorskiej pandemia mocno zmieniła obraz modelu pracy, a duża część organizacji już dziś deklaruje, że praca hybrydowa zostanie z nami na zawsze. „O ile na poziomie samej koncepcji wydaje się to proste, o tyle należy pamiętać, że każdy człowiek to zbiór indywidualnych potrzeb i preferencji. Model pracy hybrydowej wymaga zaplanowania odpowiedniego ekosystemu i nie uda się tego dokonać bez technologii, dlatego na znaczeniu zyskiwać będą narzędzia people analytics” – powiedziała Dorota Dębińska-Pokorska.

Z badania wynika, że ankietowani, postawieni przed wyborem, czy woleliby więcej zarabiać, czy wykonywać pracę, która ma znaczenie i wywiera wpływ, 54 proc. w Polsce wybrało drugą odpowiedź, a 46 proc. postawiło na większą pensję. Proporcje wśród badanych na świecie są odwrotne.

Badanie PwC przeprowadziło w lutym br. na reprezentatywnej grupie 32 tys. 517 aktywnych zawodowo osób oraz takich, które poszukują pracy. W badaniu uczestniczyli respondenci z 19 krajów: Polski (2001 osób), Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Chin, Indii, Japonii, Kuwejtu, Malezji, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, RPA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Firma PwC działa w 155 krajach, zatrudnia ponad 284 tys. osób, oferuje usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób.

Skomentuj