MOP: 330 tys. osób rocznie ginie w wypadkach przy pracy; 2,6 mln wskutek chorób zawodowych

Niemal 3 mln osób umiera rocznie z powodu wypadków i chorób związanych z pracą, z czego 330 tys. w wypadkach przy pracy – poinformowała afiliowana przy ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) w najnowszym raporcie.

To o ponad 5 proc. więcej w porównaniu z raportem z 2015 r. – zaznacza MOP. Dana zawarte w raporcie zostały zaprezentowane i omówione podczas 23. Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, jednej z największych międzynarodowych konferencji na ten temat, która odbyła się w  australijskim Sydney i trwała do 30 listopada.

Większość zgonów spowodowanych pracą – 2,6 mln rocznie – wynika z chorób nią spowodowanych. W pierwszej trójce chorób, których pracownicy nabawiają się wskutek niewłaściwych warunków pracy są choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe i choroby układu oddechowego. Te trzy schorzenia stanowią ponad trzy czwarte czynników powodujących przedwczesną śmierć spowodowaną pracą.

MOP szacuje również, że 395 milionów pracowników na całym świecie doznało urazów w pracy, nie skutkujących zgonem.

W wypadkach przy pracy ginie więcej mężczyzn niż kobiet. Dane statystyczne pokazują, że śmierć przy pracy ponosi 51,4 na 100 tys. dorosłych pracujących mężczyzn i 17,2 na 100 tys. kobiet. Najwięcej zgonów związanych z pracą ma miejsce w Azji i na Pacyfiku – 63 proc. wszystkich wypadków na świecie, ale – podkreśla MOP – wynika to z faktu, że pracuje tam najwięcej ludzi.

Do największej liczny wypadków przy pracy dochodzi w rolnictwie – co trzecia śmierć przy pracy zdarza się właśnie w tym sektorze. Do najbardziej niebezpiecznych należą też budownictwo, leśnictwo i rybołówstwo oraz produkcja przemysłowa – łącznie w tych pięciu sektorach gospodarki ginie rocznie ok. 200 tys. osób, co stanowi 63 proc. wszystkich śmiertelnych wypadków.

Aby zwiększyć globalne wysiłki na rzecz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, MOP wprowadziła nowy plan, Globalną Strategię Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na lata 2024-2030. Celem jest priorytetowe traktowanie dobrostanu pracowników zgodnie z zaangażowaniem MOP w sprawiedliwość społeczną i promowanie godnej pracy na całym świecie – czytamy na stronie organizacji.

Strategia zachęca państwa członkowskie MOP (obecnie jest ich 161) do działania w oparciu o trzy filary. Pierwszym jest przestrzeganie krajowych norm BHP poprzez poprawę zarządzania, promowanie wiarygodnych danych i zwiększanie kompetencji. Drugim – wzmocnienie koordynacji, partnerstw i inwestycji w BHP na poziomie krajowym i globalnym. Trzecim – ulepszenie systemów zarządzania BHP w miejscu pracy poprzez promowanie wytycznych zawartych w opracowanym przez MOP dokumencie ILO-OSH 2001, a także opracowanie wytycznych biorących pod uwagę płeć pracownika i dostosowanie ich do konkretnych zagrożeń, ryzyka, sektorów i zawodów.

Skomentuj