Nie można odprowadzać wpłat do PPK podczas zwolnień lekarskich czy urlopów macierzyńskich

Konstrukcja programu uniemożliwia odprowadzanie wpłat do PPK podczas zwolnień lekarskich czy urlopów macierzyńskich – powiedział PAP prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

„Konstrukcja programu uniemożliwia odprowadzanie wpłat do PPK podczas zwolnień lekarskich czy urlopów macierzyńskich” – podkreślił prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny pytany przez PAP, czy podczas urlopu rodzicielskiego i urlopu macierzyńskiego odprowadzane są wpłaty do PPK.

W przesłanej PAP informacji podkreślono, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika, a więc nie stanowią „wynagrodzenia” w rozumieniu ustawy o PPK, a – jak podkreślono – tylko od niego oblicza się i pobiera wpłaty do PPK.

Pracodawcy nie mają obowiązku informowania o zaprzestaniu odprowadzania wpłat do PPK np. w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przerwa w oszczędzaniu z uwagi na brak wynagrodzenia nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Jeżeli uczestnik PPK nie złoży deklaracji o rezygnacji, wpłaty do PPK będą obliczane, pobierane i przekazywane do instytucji finansowej od każdego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK. Oznacza to, że w takim przypadku powrót do oszczędzania nie wymaga od uczestnika żadnej aktywności.

„Proszę jednak pamiętać, że Pracownicze Plany Kapitałowe dają państwu szczególne zabezpieczenie. Mogą państwo skorzystać z 25 proc oszczędności w PPK – bez żadnych potrąceń – w przypadku poważnego zachorowania – swojego, małżonka lub dziecka” – zaznaczył Zapotoczny.

Zapotoczny dodał, że można z tej opcji korzystać wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że każda wypłata będzie dotyczyła innej jednostki chorobowej. „Polacy korzystają z tej opcji – aktualnie 274 osoby wypłaciły na ten cel w sumie 718 763,79 złotych. Takie zabezpieczenie w przypadku choroby okazuje się bezcenne” – powiedział Zapotoczny.

Skomentuj