Normy dotyczące pilarek do drewna

Normy dotyczące pilarek do drewna

Omawiamy ważne normy dotyczące pilarek do drewna.

PN-EN 1870-17+A1:2015-08 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

Norma opublikowana w sierpniu ubiegłego roku liczy 49 stron; zastąpiła PN‑EN 1870-17:2013-04 i wprowadziła EN 1870-17:2012+A1:2015. Norma dotyczy stacjonarnych i przewoźnych jednopiłowych z ręcznym posuwem poziomych pilarek do cięcia poprzecznego (pilarek ramieniowych z posuwem ręcznym), zaprojektowanych do piłowania drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, sklejki i wymienionych materiałów pokrytych tworzywem sztucznym na krawędziach i/lub pokrytych laminatami z tworzyw sztucznych. W rozdziale 4 niniejszej normy wymieniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne, odnoszące się do pilarek ramieniowych z posuwem ręcznym, jeżeli obrabiarki te są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta, łącznie z dającym się przewidzieć nieprawidłowym użytkowaniem. Definicje obrabiarki stacjonarnej i przewoźnej zostały szczegółowo określone w punktach 3.2.3 i 3.2.4 normy. Wymagania niniejszego dokumentu mają zastosowanie do wszystkich obrabiarek, niezależnie od sposobu sterowania nimi, np. elektromechanicznego i/lub elektronicznego. Postanowienia normy nie mają zastosowania do:

a) obrabiarek zainstalowanych na ławie lub stole podobnym do ławy, które są przeznaczone do pracy stacjonarnej z możliwością przenoszenia ręcznego przez jedną osobę; ława może być również integralną częścią obrabiarki, jeżeli ma rozkładane nogi na zawiasach;

b) obrabiarek wyposażonych w hydrauliczne napędy obrabiarek;

c) obrabiarek wyposażonych w zmechanizowane pozycjonowanie przedmiotu obrabianego;

d) obrabiarek z możliwością piłowania wzdłużnego, frezowania (w tym żłobienia i rowkowania), szlifowania i/lub wiercenia; przy następnej nowelizacji normy zostaną uwzględnione obrabiarki, które mogą być stosowane do cięcia wzdłużnego i frezowania;

e) obrabiarek z więcej niż jedną prędkością wrzeciona;

f) obrabiarek z wbudowanym mechanizmem posuwowym; półautomatyczne i automatyczne jednopiłowe poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe) są uwzględnione w EN 1870-11:2003+A1:2009.

Postanowienia normy nie mają zastosowania do pilarek wyprodukowanych przed datą jej opublikowania.

• PN‑EN 1870-4:2012 (wersja polska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

Norma liczy 72 strony; zastąpiła PN‑EN 1870-4+A1:2009 i wprowadziła EN 1870-4:2012. W normie PN‑EN 1870-4:2012 uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne, wymienione w rozdziale 4, odnoszące się do pilarek wielopiłowych do cięcia wzdłużnego, zaprojektowanych do piłowania drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, sklejki i wymienionych materiałów pokrytych tworzywem sztucznym na krawędziach i/lub pokrytych laminatem z tworzyw sztucznych/stopem metali lekkich, jeżeli obrabiarki te są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta, łącznie z dającym się przewidzieć użytkowaniem nieprawidłowym.

Niniejszy dokument nie dotyczy obrabiarek wyposażonych w pionowy posuw rolkowy lub pionowy łańcuchowy przenośnik posuwowy ani obrabiarek zaprojektowanych do przecierania kłód. Norma nie dotyczy zagrożeń odnoszących się do kombinacji pojedynczych obrabiarek z jakąkolwiek inną obrabiarką stanowiącą część linii produkcyjnej.

• PN‑EN 1870-15:2013-04 (wersja polska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

Norma liczy 52 strony; zastąpiła PN‑EN 1870-15+A1:2010 i wprowadziła EN 1870-15:2012.

W normie PN‑EN 1870-15:2013-04 określono wszystkie wymagania i/lub środki ochronne dotyczące zmniejszenia zagrożeń i ograniczenia niebezpieczeństw, które odnoszą się do wielopiłowych pilarek do cięcia poprzecznego (wyposażonych w co najmniej 2 zespoły pił) z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem, wyposażonych w silnik napędowy przewidziany dla każdego zespołu pił. Pilarki przeznaczone są do piłowania (identycznie jak w przypadku normy PN‑EN 1870-4:2012) drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, sklejki i wymienionych materiałów z obrzeżami pokrytymi tworzywem sztucznym i/lub pokrytych laminatem z tworzyw sztucznych/stopem metali lekkich. W niniejszym dokumencie uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne (wyszczególnione w rozdziale 4), odnoszące się do tych obrabiarek. Nie dotyczą one zagrożeń odnoszących się do mechanicznego podawania i/lub odbierania przedmiotu obrabianego lub powstałych na skutek kombinacji obrabiarki z jakąkolwiek inną obrabiarką. Norma nie obejmuje obrabiarek przeznaczonych do cięcia współbieżnego. Wymagania zawarte w normie są stosowane do wszystkich obrabiarek, niezależnie od metody ich sterowania, np. elektromechaniczna i/lub elektroniczna i/lub pneumatyczna.

Normy PN‑EN 1870-4:2012 i 1870-15:2013-04 nie dotyczą pilarek wielopiłowych wyprodukowanych przed datą opublikowania ich jako EN. Należy zaznaczyć, że omawiane pilarki wielopiłowe objęte powyższymi normami są wymienione w dyrektywie maszynowej, w załączniku IV, p. 1.3.

Skomentuj