Ocena ryzyka COVID-19

Ocena ryzyka COVID-19

Pandemia COVID-19 to jedno z największych wyzwań dla społeczeństw i przedsiębiorstw. Pokonanie tego wyzwania będzie możliwe, gdy pracodawca podejmie wszystkie kroki do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy

Ryzyko dotyczące pracowników związane z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, zależy od tego w jakim stopniu wirus rozprzestrzenia się między ludźmi: nasilenie powstałej choroby, wcześniej istniejące schorzenia, które mogą mieć pracownicy. Według CDC (Centers for Disease Control and Prevention) niektóre osoby, w tym osoby starsze i osoby z chorobami podstawowymi, takimi jak choroba serca, płuc lub cukrzyca, są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia poważniejszych powikłań w wyniku COVID-19. 

Ryzyko narażenia pracowników na SARS-CoV-2 podczas pandemii może częściowo zależeć od rodzaju branży oraz bezpośredniego kontaktu z osobą potencjalnie zagrożoną o zarażanie wirusem. Inne czynniki, takie jak warunki w społeczności, w których pracownicy mieszkają i pracują, ich działania poza pracą (w tym podróż do tzw. ognisk COVID-19) oraz indywidualnie warunki zdrowotne, mogą również wpływać na ryzyko zarażenia COVID-19 lub rozwijających się powikłań po chorobie.

Ryzyko narażenia na COVID-19 można podzielić na cztery poziomy: bardzo wysokie, wysokie, średnie i niższe ryzyko, jak to pokazano w piramidzie ryzyka zawodowego poniżej.

Większość pracowników prawdopodobnie spadnie na niższe ryzyko narażenia lub średnie ryzyko narażenia.

Skomentuj