Polskie i czeskie inspekcje pracy podpisały umowę o współpracy

Protokół o współpracy i wymianie informacji podpisali we wtorek we Wrocławiu przedstawiciele polskiej i czeskiej inspekcji pracy. Dokument reguluje m.in. kwestie zwalczania naruszania praw pracowniczych w Polsce i w Czechach.

Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że podpisany we Wrocławiu protokół, to efekt wieloletniej współpracy polskiej i czeskiej inspekcji pracy.

„Stanowi on podsumowanie bieżących potrzeb, wzajemnych oczekiwań co do dalszych kierunków działania w świetle szeregu zmiana legislacyjnych, które miały miejsce w ostatnich latach, w szczególności na poziomie ustawodawstwa unijnego” – powiedziała Łażewska-Hrycko.

Protokół aktualizuje też zapisy zawartego w 2005 r. dwustronnego porozumienia o współpracy. W podpisanym we wtorek dokumencie znalazły się m.in. zapisy regulujące kwestie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

„Wynikają one z unijnych przepisów. Dokument odnosi się do przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych do Czech i Polski, a także zwalczania nielegalnych praktyk naruszających prawa pracownicze w obu krajach” – powiedziała inspektor.

Szef czeskiego Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy Rudolf Hahnem pokreślił, że polska inspekcja pracy to instytucja, z którą czeski odpowiednik prowadzi intensywną współpracę.

„Dzisiejsze porozumienie zastępuje wcześniejszy dokument. W przeszłości częściej zajmowaliśmy się warunkami polskich pracowników w czeskich zakładach pracy, a dziś pojawiają się kolejne obszary – na przykład kwestie związane z delegowaniem pracowników” – mówił Hahnem.

Skomentuj