Pracownik agencyjny – wypadek w drodze

Jeśli dojdzie do wypadku w drodze do/z pracy, pracownika agencyjnego, to kto pisze wypadek – pracodawca czy najemca? W drodze do/z pracy to teren poza zakładem więc czy nie powinien pisać go pracodawca czyli agencja?

Wnioskuję że chodzi o pracownika agencji pracy tymczasowej, który wykonuje zadania na terenie waszego zakładu pracy.

Zgodnie z art. 57b ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.):

3. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych, będących pracownikami, a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.) pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja.

Art. 7. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Wasz zakład jest zgodnie z tą ustawą pracodawcą użytkownikiem, co oznacza zgodnie z art. 2 pkt 1 tej ustawy:

1) pracodawca użytkownik — pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie,

Reasumując, taką kartę powinna sporządzić, moim zdaniem, agencja pracy tymczasowej.

Skomentuj