Prezes ZUS: w tym roku zawarto już ponad 1,2 mln umów o dzieło

Od 1 stycznia do 30 września tego roku zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Od tego roku ZUS jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów o dzieło.

ZUS opracował raport, w którym przeanalizował dane z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2021 r.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypomniała, że od 1 stycznia 2021 roku przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. „Dzięki temu państwo ma wiedzę na temat zawieranych w Polsce tego rodzaju umów” – podkreśliła.

Zaznaczyła, że zgromadzone w rejestrze informacje są wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

„Nasze analizy pokazują, że – wbrew przypuszczeniom – w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło. Od 1 stycznia do 30 września 2021 r. przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Dotyczyły one ponad 1,2 mln umów o dzieło” – wskazała prof. Uścińska.

Jak dodała, najwięcej umów zawarto w sierpniu oraz we wrześniu. Z kolei największa grupa wykonawców umów o dzieło to osoby w wieku 30–39 lat.

„Co ciekawe, najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na nie dłużej, niż 9 dni” – przekazała prezes ZUS.

Od stycznia do września umowy o dzieło zgłosiło 60,7 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS. (58,5 tys.). Stanowili 96,42 proc. podmiotów, które to zrobiły. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1209. Jest to 1,99 proc. ogółu zgłaszających.

Od stycznia do września 2021 r. zgłoszono 267,9 tys. wykonawców umów o dzieło. Więcej wśród nich było mężczyzn, niż kobiet. Najwięcej wykonawców umów o dzieło było z województwa mazowieckiego, najmniej z opolskiego.

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej, niż 9 ubezpieczonych. Najmniejsza grupa płatników składek zgłaszających umowy o dzieło miała więcej, niż 250 ubezpieczonych.

W raporcie uwzględniono również wykonawców umów o dzieło według rodzaju działalności. Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Na dalszych miejscach są: działalność organizacji członkowskich oraz działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką oraz działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Skomentuj