Roboty w przemyśle, nowy trend dla małych i średnich przedsiębiorstw

Automatyzacja produkcji jeszcze do niedawna była domeną ogromnych zakładów reprezentujących przemysł ciężki. Działo się tak z oczywistą szkodą dla mniejszych podmiotów gospodarczych z uwagi na to, że ogromne roboty nie mieściły się w niewielkich pomieszczeniach, lub były zbyt masywne, by w ogóle podjąć próbę ich instalacji. Dopiero wizja inżynierów z zespołów duńskiego producenta Universal Robots spowodowała, że czwarta rewolucja przemysłowa zagościła na dobre w mniejszych firmach wytwórczych. Jakie korzyści niesie wykorzystanie robotów przemysłowych? Sprawdźmy.

Roboty w przemyśle, systemy kontroli

Do dzisiaj w wielu miejscach podstawowe czynności związane z produkcją, magazynowaniem, pakowaniem itp. wykonuje czynnik ludzki. Dzieje się tak z nieświadomości lub braków odpowiedniej polityki finansowej i przestrzennej.

Przedsiębiorcy skarżyli się na niedoinformowanie w zakresie założeń programu Industry 4.0 oraz przeszkody natury technicznej. Producenci robotów przemysłowych wyszli bowiem z założenia, iż spełnią one pokładane w nich nadzieje jedynie w przypadku wielkogabarytowych cyklów produkcji.

W ten sposób pominięto ogromny potencjał mniejszych uczestników gry rynkowej, skazując ich na przestarzałe parki maszynowe. Nic bardziej mylnego, biorąc pod uwagę procentowy udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego brutto.

Z pewnym przekąsem można dojść do wniosku, że potrzeba było aż duńskiej interwencji Universal Robots, aby i ci mniejsi poczuli wiatr w żaglach. Roboty w przemyśle wyprodukowane przez potentata z Królestwa Danii szybko znalazły należne im uznanie pośród polskich wytwórców.

W ten sposób na nasz rynek trafiły maszyny, które nie tylko potrafią działać samodzielnie, wspierają też w pracy swoich ludzkich współpracowników. Wszystko odbywa się dzięki odpowiednim algorytmom oraz czujników odbierających, analizujących i kontrolujących wszystkie etapy cyklów produkcyjnych.

Grupy czujników wykorzystywanych w procesie automatyzacji:

  • czujniki do pozycjonowania;
  • czujniki kontroli ruchu;
  • czujniki procesowe.


Roboty w przemyśle nie tylko wykonują najcięższe zadania, są w stanie zastąpić człowieka w trudnych, lub niebezpiecznych warunkach, lub tam, gdzie wymagana jest ogromna, a przy tym stała i przewidywalna precyzja.

Dla zobrazowania możliwości urządzenia wystarczy wspomnieć, iż jest ono w stanie obrabiać elementy z dokładnością do 0,01 mm w ciągu stałym, bez konieczności dokonywania czasochłonnych pomiarów każdej sztuki wyrobu.

Jest to niezwykle istotne w przypadku produkcji np. urządzeń pomiarowych lub części związanych z mechaniką precyzyjną.

Zastosowanie robotów z podziałem na branże:

  • Przemysł automotive i pokrewne;
  • Elektronika;
  • Obróbka metali;
  • Przemysł spożywczy;
  • Przemysł farmaceutyczny;
  • Tworzywa sztuczne;
  • Badania naukowe.

I wiele innych.

Roboty w przemyśle, zdolność współpracy

Urządzenia współpracują z ludźmi, wykonując najniebezpieczniejsze oraz najtrudniejsze zadania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by tworzyć z maszyn w pełni funkcjonalne linie produkcyjne, montażowe lub pakujące.

Każde z ramion odbiera dane wprowadzone przez operatora i na tej podstawie wykonuje perfekcyjnie powierzone zadanie. W tym czasie robot w przemyśle nie korzysta z przerwy, nie choruje ani nie potrzebuje wytchnienia.

Raz powierzone zadanie będzie kontynuowane, aż do zmiany parametrów, przy czym nie wiąże się ona z koniecznością przebudowy linii produkcyjnej, zakupu nowego wyposażenia czy też relokacji ramion.

Niewątpliwie zastosowanie najnowszych technologi wpływa na ogromny wzrost wydajności oraz ograniczenie zatrudnienia. Poprawia też jakość, zwiększając tym samym konkurencyjność na danym rynku. Elastyczność i wszechstronność ramienia robotycznego firmy Universal Robots pozwoli Ci wdrożyć robota zależnie od potrzeb w różnych punktach produkcji i na wielu jej etapach.

Skomentuj