Stały dodatek emerytalny dla strażaków ochotników

MSWiA przedstawiło projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Projekt jest odpowiedzią na postulaty różnych środowisk, a najważniejszym jego założeniem jest wprowadzenie stałego dodatku emerytalnego dla tych druhów i druhen, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach gaśniczych.

„Ten projekt ustawy dedykujemy wszystkim druhnom i druhom, którzy na co dzień – w dzień i w nocy – są gotowi walczyć z zagrożeniami, dbać o bezpieczeństwo swoich sąsiadów, najbliższych” – powiedział Szef MSWiA.

„Każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę – druhna w wieku 60 lat, druh w wieku 65 lat – i którzy przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, otrzymają 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek emerytalny” – wyjaśnił z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dodał, że będzie on wypłacany co miesiąc z puli Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Wasik zwrócił uwagę, że dodatek będzie rósł z każdym podwyższeniem najniższego wynagrodzenia. „A przypominam, że rząd zapowiedział, że niedługo osiągnie to 4 tys. złotych” – dodał.

Jak zaznaczył, resort spodziewa się dużego procesu uzgadniania tych dodatków, gdyż dokładna ewidencja działań ratowniczych OSP prowadzona jest w Państwowej Straży Pożarnej od roku 2012. „Część starszych ochotników uzyska ten dodatek na podstawie oświadczeń trzech świadków zweryfikowanych przez gminę i na tej podstawie komendant powiatowy wyda decyzje do zakładu emerytalnego o przyznanie dodatku” – podkreślił.

Szef MSWiA poinformował, że resort przesyła projekt do dalszych prac rządowych „z intencją, żeby jak najszybciej pojawił się w parlamencie”. „Oczywiście rozpoczniemy też szerokie konsultacje społeczne, zwłaszcza z członkami OSP” – dodał Kamiński.

Poza wspomnianej przez ministra Kamińskiego kwestii dodatków emerytalnych Wąsik wskazał, że kolejne rozwiązanie to kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach ratowniczych, zwolnień z zakładów pracy do udziału w akcjach, odszkodowań czy ekwiwalentów.

„Myślę, że można tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że ochotnicy, wolontariusze, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskują takie same uprawnienia jak strażacy PSP w tym zakresie” – podkreślił.

Ponadto, jak poinformował Wąsik, w każdej komendzie wojewódzkiej PSP będzie jeden zastępca komendanta, który w zakresie swoich obowiązków będzie miał nadzór, pomoc i załatwianie spraw OSP.

„Chcielibyśmy także powrócić do czasu, kiedy OSP z powodzeniem zarabiało na swoją działalność, organizując chociażby imprezy integrujące społeczność lokalną” – podkreślił wiceszef MSWiADlatego, jak dodał, w projekcie zaproponowano przywileje dające możliwość strażakom organizowania tego typu imprez bez stosowania ustawy o imprezach masowych.

Wąsik zapowiedział, że PSP zadba o to, aby wszyscy ochotnicy OSP mieli legitymacje służbowe, na podstawie których będzie można stosować system zniżek. „Dotychczas takich rozwiązań nie było, teraz minister spraw wewnętrznych będzie miał tytuł do tego, żeby chociażby wykupić np. w Kolejach Państwowych zniżki komunikacyjne dla ochotniczych strażaków” – powiedział.

Szósta rzecz, to jak podkreślił, odznaczenia dla strażaków ochotnikówktórych nie ma w polskim systemie prawnym. „Chcielibyśmy zaproponować takie dwustopniowe odznaczenie. Odznaczenie św. Floriana, niższego stopnia, nadawane przez ministra spraw wewnętrznych, i Krzyż św. Floriana nadawany na wniosek ministra spraw wewnętrznych przez prezydenta za wybitne osiągnięcia, za ratowanie życia i zdrowia, dla strażaków OSP” – poinformował Wąsik.

Szef PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak poinformował, że zostaną przeprowadzone konsultacje ze strażakami ochotnikami. Wskazał, że w czwartek o godz. 13.30 rozpocznie miał odprawę wideokonferencyjną ze wszystkimi komendantami powiatowymi, miejskimi i wojewódzkimi, podczas której będzie chciał przekazać komendantom treść ustawy. „Poproszę, aby od dzisiaj już zaczęli wspólne konsultacje, żeby dotarli do każdego ochotnika, który chce coś wnieść do tej ustawy, który dostrzega jakieś elementy, które wymagają tego, aby się w tej ustawie pojawiły” – wyjawił.

„Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej skonsultować, żeby ta ustawa mogła jak najszybciej trafić pod obrady rządu i Sejmu. To bardzo istotny element, niezwykle potrzebny. Jak mało która służba zasługująca na to, żeby konkretne rozwiązania zostały zapisane w ustawie” – zaznaczył.

„Jesteśmy otwarci na uzupełnienie projektu o konkretne rozwiązania i myślę, że te konsultacje, a później debata w Sejmie, będą odbywały się w dobrej atmosferze” – podkreślił minister Kamiński.

„Od ponad roku walczymy z pandemią i to jest świetny moment tuż przed świętem świętego Floriana, żeby podziękować. Chce wam drodzy ochotnicy, a przy okazji też funkcjonariuszki i funkcjonariusze podziękować za ten rok walki ramię w ramię z pandemią. Wykonujemy ogromną pracę, często płacimy wysoką cenę. Nie dalej jak wczoraj jeden z funkcjonariuszy z Wrocławia, 30-letni, niestety zmarł w wyniku covidu” – nadbryg. Bartkowiak.

Skomentuj