Szczepienia ochronne dla pracowników, funkcjonariuszy

U niektórych pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy zaleca się wykonanie określonych szczepień ochronnych. To, o jakie osoby chodzi, wynika z wykonywanych przez nie czynności zawodowych.

I tak, szczepienia przeciw wściekliźnie dotyczą osób, które wykonują czynności związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt, a także pracę w laboratoriach z materiałem zawierającym wirusa wścieklizny lub związaną z narażeniem na zakażenie tym wirusem w laboratoriach wirusologicznych, gdzie prowadzona jest hodowla wirusa wścieklizny.

Szczepienia takie są ponadto zalecane osobom mającym kontakt z dzikimi zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia wirusem wścieklizny na człowieka

Natomiast przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu warto zaszczepić tych, którzy wykonują czynności:

 • bezpośrednio związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu,
 • w kompleksach leśnych i na terenach zadrzewionych (np. w parkach miejskich) na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.

Z kolei szczepieniami przeciw błonicy należy objąć tych, którzy wykonują czynności związane z bezpośrednią stycznością z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub związane z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na tę chorobę.

Następna kategoria szczepień to szczepienia przeciw tężcowi. Dotyczą one osób wykonujących czynności:

 • przy usuwaniu odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi,
 • wymagające kontaktu z glebą,
 • przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dedykowane są z kolei tym, którzy wykonują czynności:

 • przy produkcji i dystrybucji żywności,
 • wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia,
 • związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia wątroby typu A.

Natomiast szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zaleca się osobom wykonującym czynności, gdzie dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe człowieka oraz jego wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym takim materiałem.

Trzeba także pamiętać, że wykonywanie czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń do takich celów wykorzystywanych generuje zalecenie szczepienia zarówno przeciw tężcowi oraz durowi brzusznemu, jak i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Ponadto czynności podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez:

 • Ministra Obrony Narodowej,
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministra Spraw Zagranicznych,
 • Ministra Sprawiedliwości,
 • Szefa Służby Celnej,

przy wykonywaniu których dochodzi do narażenia na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego, mogącego wywołać określoną chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie powoduje uodpornienie na nią, są wskazaniem do wykonania odpowiedniego szczepienia czy szczepień przeciw:

 • tężcowi,
 • błonicy,
 • durowi brzusznemu,
 • wściekliźnie,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu,
 • japońskiemu zapaleniu mózgu,
 • zakażeniom wywoływanym przez Neisseria meningitidis,
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,
 • ospie wietrznej,
 • poliomyelitis,
 • grypie,
 • żółtej gorączce,
 • zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae,
 • wąglikowi,
 • cholerze,
 • ospie prawdziwej,
 • jadowi kiełbasianemu.

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. poz. 40).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj