Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego pracodawców.

Dobra działalność komisji bhp umożliwia:

  1. Zmianę niekorzystnych stereotypów w społecznym odbiorze bhp, a także promocje i upowszechnianie bhp.
  2. Nagłaśnianie spraw i problemów bhp, których następnie nie sposób pominąć.
  3. W rezultacie — powoduje bardziej skuteczna działalność służb bhp, sip i pracodawcy na rzecz bhp.
  4. Podejmowanie zagadnień bhp na zewnątrz zakładu pracy.
  5. Poznawanie opinii, kłopotów i problemów załogi w dziedzinie bhp oraz opinii tzw. otoczenia firmy (klientów, gości, najemców, interesantów). To ważna cześć zadań pracodawcy, osób kierujących praca innych oraz wszystkich zatrudnionych.

Niezwłoczne, widoczne dla innych, reagowanie na występujące zagrożenia (ujawnianie) jest podstawą wiarygodności pracodawcy w tej dziedzinie. Staranna dbałość o korzystny wizerunek firmy w dziedzinie ochrony pracy, a także troska o przyjazne ludziom warunki pracy (otoczenia) to niezbędny czynnik sukcesu gospodarczego, trwałości firmy i dobrej opinii w środowisku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 poz. 567 z późn. zm.).

Skomentuj