Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Wymagania dla operatora wózka jezdniowego

Chcesz zdobyć odpowiednie kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych? To musisz wiedzieć co zmieniło się w przepisach od 10 sierpnia 2018 r. w tym zakresie.

Stan prawny od 10 sierpnia 2018 r.

Od dnia 10 sierpnia 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zmieniło ono sposób uzyskiwania uprawnień wymaganych do obsługi wózków jezdniowych.  

Kwalifikacje pracowników zatrudnianych od dnia 10 sierpnia 2018 r. przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia muszą być wydawane tylko na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych tj. na podstawie uzyskanego zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego, w następujących kategoriach:

  • III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane,
  • II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych,
  • I WJO Wózki specjalizowane:

- z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,

- ze zmiennym wysięgiem. 

Do obsługi pozostałych wózków wystarczy:

  • ukończenie 18 lat oraz odbycie odpowiedniego kursu realizowanego na podsta­wie programów opracowanych lub zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Tech­nicznego, zakończonego wydaniem stosownego zaświadczenia, lub
  • posiadanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami tj. prawa jazdy, lub
  • uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Skomentuj