Zmiana kodeksu pracy! Koniec zgłoszeń do PIS i PIP

W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2013 r. pozycja 2, ukazała się oczekiwana zmiana kodeksu pracy.

Zmiana ta uchyliła przepisy art. 209 K.p.i art. 283 § 2 pkt 1 K.p. Spowoduje to zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłoszenia Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Likwidowana jest także sankcja karna za brak takiego zgłoszenia. Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna dane będzie uzyskiwać z prowadzonego przez GUS rejestru podmiotów oraz kont płatników w ZUS.

Zmiana ta skróciła także z 14 do 3 dni czas w którym naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek wydać potwierdzenie o nadaniu NIP nowemu podmiotowi rozpoczynającemu działalność gospodarczą.

Powyższe zmiany ułatwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej, znoszą dwa z sześciu obowiązków rejestracyjnych, znacznie skracają czas rejestracji działalności gospodarczej.

Nowelizacja wchodzi w życie 17 stycznia 2013 r.

Skomentuj