Zmiany w BHP przy urządzeniach energe. odroczone?

Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje odroczyć o pół roku wejście w życia nowych przepisów BHP przy urządzeniach energetycznych. Jak powód MAP wskazało epidemię koronawirusa.

Przekazany w poniedziałek do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra aktywów zakłada przesunięcie o pół roku – do 28 sierpnia 2020 r. wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. należy przesunąć termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830), które wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. (dalej „rozporządzenie”) o 6 miesięcy.

Jak zauważa się w uzasadnieniu, rozporządzenie zmienia „zasadniczo wymagania i zasady organizacji bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do wszystkich prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych poprzez nałożenie szeregu obowiązków”.

Są to m.in. opracowanie regulacji wewnętrznych, wykazu prac pomocniczych oraz sposobu organizacji i nadzoru nad realizacją tych prac, a dodatkowo przenosi zadania i obowiązki prowadzącego eksploatację na pracodawcę, co spowodowało konieczność reorganizacji obowiązków właścicieli urządzeń energetycznych.

MAP wskazuje w uzasadnieniu, że rozporządzenie dotyczy prac, które są wykonywane zarówno przez pracowników spółek posiadających urządzenia energetyczne, jak i podmioty świadczące usługi na ich rzecz, czyli wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie Operatora Systemu Przesyłowego, a także wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) i wytwórców energii.

Według ministerstwa, w sytuacji epidemii koronawirusa i w związku z przyjętymi środkami zapobiegawczymi nie jest możliwe wdrożenie regulacji w terminie. MAP podkreśla, że mając na względzie bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Energetycznego (KSE), wejście w życie przepisów w terminie 26 marca 2020 r., który zbiega się z epidemią „może mieć negatywny wpływ na ciągłość działania KSE”. Dlatego należy to przesunąć o pół roku.

Skomentuj