ZUS: 120 mln zł w konkursie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje konkurs dla płatników składek na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszających oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel przeznaczono 120 mln zł.

„W ramach najnowszej odsłony konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł” – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak zaznaczył, ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

„Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości” – powiedział rzecznik ZUS.

Dodał, że wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 27 marca tego roku wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

Skomentuj