ZUS: rośnie liczba ubezpieczonych Ukraińców

W marcu liczba ubezpieczonych obywateli Ukrainy wynosiła 666,7 tys., czyli o 25,5 tys. więcej niż w lutym i o 39,7 tys. więcej niż w grudniu ubiegłego roku – wynika z danych ZUS. Wraz z wybuchem wojny ZUS nie zanotował masowego wyrejestrowywania z ubezpieczeń obywateli Ukrainy.

„W marcu liczba ubezpieczonych obywateli Ukrainy wynosiła 666,7 tys., czyli o 25,5 tys. więcej niż w lutym br. i o 39,7 tys. więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Są to głównie mężczyźni, którzy zatrudnieni są przede wszystkim na podstawie umowy o pracę. Wraz z wybuchem wojny nie odnotowaliśmy masowego wyrejestrowywania obywateli Ukrainy. Oznacza to, że pracodawcy w tym okresie albo udzielili im urlopów, albo zastosowali inne rozwiązania” – oceniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„W lutym br. liczba obywateli Ukrainy zgłaszanych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wyniosła 86,4 tys. (tj. średnio 3,8 tys. dziennie), a w marcu br. – 103,9 tys. (średnio 4,4 tys. dziennie). Natomiast liczba obywateli Ukrainy wyrejestrowywanych z ubezpieczeń wyniosła w lutym br. 71,6 tys. (średnio 3,1 tys. dziennie), a w marcu – 86,4 tys. (3,6 tys. dziennie)” – wskazała szefowa Zakładu.

Jak pokazują dane ZUS, w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców, rośnie również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych wynika, że liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz mają obywatelstwo inne niż polskie wzrosła z 65,0 tys. w grudniu 2008 r. do 875,1 tys. w grudniu 2021 r. Oznacza to prawie 13,5-krotny wzrost liczby cudzoziemców. W porównaniu z grudniem 2020 r. liczba ubezpieczonych cudzoziemców wzrosła o blisko 150 tys. osób (wzrost o 17,1 proc.). W marcu 2022 r. liczba ubezpieczonych cudzoziemców wynosiła 932,1 tys.

ZUS zwrócił uwagę, że największa dynamika wzrostu liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych obserwowana jest dla obywateli Ukrainy – w 2021 r. zanotowano 38,6-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń w stosunku do 2008 r. i ponad sześciokrotny wzrost w stosunku do 2015 r. (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 16,2 tys. osób do 627,0 tys. w grudniu 2021 r. i do 666,7 tys. w marcu 2022 r.).

Udział obywateli z Ukrainy w ogóle ubezpieczonych cudzoziemców rósł z 25,0 proc. w grudniu 2008 r. do 73,8 proc. w grudniu 2018 r. Od grudnia 2019 r. zanotowano nieznaczny spadek udziału obywateli z Ukrainy – do 73,4 proc. w grudniu 2020 r. i 71,7 proc. w grudniu 2021 r. W marcu br. udział ten wynosił 71,5 proc.

Skomentuj