100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy

W Teatrze Narodowym w Warszawie 28 maja 2019 r. odbyła się centralna uroczystość z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

„Obchody jubileuszu stulecia Państwowej Inspekcji Pracy to bardzo ważne wydarzenie, które stanowi okazję do podkreślenia znaczenia instytucji pełniącej trudną do przecenienia rolę w polskiej rzeczywistości. To jednocześnie sposobność do refleksji zarówno nad naszą historią, jak i nad zadaniami, które musimy podejmować w imię sprawiedliwości społecznej, stanowiącej podstawę demokratycznego, sprawnego i nowoczesnego państwa” – napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński w korespondencji skierowanej na ręce Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy.

Jak zauważył Marszałek Kuchciński, Inspekcja jest niemal rówieśniczką odrodzonej przed stu laty Niepodległej Rzeczypospolitej. „Podpisany 3 stycznia 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy pokazuje, jak wielką wagę przywiązywano do poszanowania godności ludzkiej pracy i respektowania praw pracowniczych już od samego zarania naszej suwerenności. Ojcowie Niepodległej doskonale bowiem rozumieli, że wielkości kraju nie można zbudować na niesprawiedliwym traktowaniu obywateli” – zaznaczył w korespondencji Marek Kuchciński.

„Dziękuję wszystkim, którzy konsekwentnie podejmują starania o bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną, o prawo chroniące słabszych, o system dbający o wszystkich obywateli. Państwa służba ma ogromne znaczenie dla pomyślności Polski i Polaków” – zakończył Marszałek Sejmu. List odczytał podczas uroczystości 28 maja w Teatrze Wielkim w Warszawie poseł Janusz Śniadek.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=E1BC73C1B27AF9DBC125840900322344

 

Skomentuj